Een beeld dat ik maakte voor iemand die IN 2014 eindexamen deed

Ik wist dat ze dol op paarden was. Ze wilde iets doen met haar paard en heeft er foto's van gemaakt Haar paard betekend heel erg veel voor haar. En ik had nog een beeld met een paard "Paard in kooi" heet het. Ik maakte een kaart van mijn paard voor haar en schreef er wat tekst bij.

Een bijzondere beeldhouwer

(dit verhaal vond ik eens ergens en is niet van mezelf, maar ik vond het zo sprekend dat ik het over heb willen nemen en hoop dat de oorspronkelijke bedenker me het niet kwalijk zal nemen. Toen ik van de bekende predikant Nico ter Linden vernam dat de vader van Abraham door velen beschouwd werd als een beeldhouwer, vond ik dit verhaal erg toepasselijk en sprak daarmee een taal die mij erg aan kon spreken en het dus goed wanneer ik iets in mijn eigen taal kan verstaan. en Zodra ik de naam weer zal tegenkomen zal ik de naam willen vermelden en er een verwijzing van geven)

Toen het bouwen van de Toren van Babel mislukt was, verspreidden de mensen zich over de hele wereld. God vergaf hen wat ze gedaan hadden. Ze dienden weliswaar afgodsbeelden, maar ze leefden in vrede met elkaar en er was niemand die iets stal van een ander. Die afgodsbeelden zag je eigenlijk overal: aan het hof van de koning, bij zijn raadslieden en bij tovenaars thuis. Ook Terach, de vader van Abraham, had afgodsbeelden in huis. Twaalf om precies te zijn. Voor elke maand één. Hij aanbad ze en offerde voor ze. Hij maakte ook zelf beelden en verkocht ze aan vreemdelingen. Abraham had gestudeerd in de school van Shem en Eber, een belangrijke godsdienstschool. Daar had hij geleerd over de Enige Ware God. Toen Abraham weer bij zijn ouders kwam, wilde hij dat zijn vader ook die Ware God zou leren kennen. Hij liet merken hoe verkeerd het was om die afgodsbeelden na te lopen.

Op een dag moest Abraham op de beeldenwinkel van zijn vader passen. "Als er iemand komt, dan verkoop je het, hè?" had Terach gezegd. Abraham had geknikt. Maar ondertussen bedacht hij een plan. Abraham keek eens rond. Er stonden nogal wat beelden in die winkel: groot, klein, dik, dun, in alle maten en alle prijsklassen.

Toen kwam er een grote, sterke man binnen. "Ik wil een afgodsbeeld", riep hij. "Een die net zo sterk is als ik." "Dan moet je deze hebben", zei Abraham en hij zette een beeldje voor de man neer. Die keek wantrouwig. "Is-ie wel sterk? Ik zéi toch: Een die net zo sterk is als ik." "Tja", zei Abraham, "hij stond bovenaan, op een ereplaats. Als dit beeld géén kracht heeft, dan stond hij op de verkeerde plek. Als je even wilt betalen, mag je je god gelijk meenemen. Dan regelt die het zelf wel verder met jou." De man betaalde. Hij stond op het punt weg te gaan, toen Abraham hem terugriep: "Hoe oud ben je?" vroeg hij. "Hoe oud? Zeventig jaar", antwoordde de man. "En vertel eens, wil jij zelf voor dit beeld gaan buigen of denk je dat dit beeld voor jou gaat buigen?" "Wat is dat nou voor vraag?" riep de man uit. "Nu is hij mijn god, dus daarom zal ik voor hem buigen. En ik ga hem dienen." "Maar jij bent een stuk ouder dan je eigen god, want die heeft mijn vader vanmorgen pas gemaakt." De man slikte en slikte nog eens. Hij dacht na. "Ik hoef je beeld niet", zei hij terwijl hij het beeld van zich af duwde, "geef me mijn geld terug." "Oké", zei Abraham en hij deed wat de man vroeg.

Even later kwam er een oude en armoedig geklede vrouw de beeldenwinkel binnen. "Ik wil een god die net zo arm is als ik", zei ze. "Dat is goed", zei Abraham. Hij pakte een heel klein beeldje van de onderste plank: "Deze is precies wat voor jou!" De vrouw keek wantrouwig. "Is deze niet te veeleisend? Ik ben een eenzame, arme weduwe en mijn armoede is erg groot. Ik moet geen god hebben die veel van me vraagt, zoals bij al die rijke lui, want ik heb niks."  "Kijk nou 's", antwoordde Abraham en hij hield het beeldje scheef in z'n handen, "dit is toch een schattige god? Zo lekker bescheiden! Die vraagt niet veel en hij heeft medelijden met arme mensen zoals jij. "De vrouw was gerustgesteld. Ze betaalde de prijs van het beeldje en stond op het punt weg te gaan, toen Abraham haar terugriep. "Ik heb je net verteld dat dit een bescheiden god is", zei hij. "Ik zal eerlijk zijn: hij is wel héél erg bescheiden hoor!" "Oja?" vroeg de vrouw. "Hij werd vanmorgen pas gemaakt." Toen de vrouw dat hoorde was ze zo teleurgesteld, ze gooide het beeldje op de grond en liep boos weg.

Er kwam weer een vrouw de winkel binnen. Ze had een groot bord met eten bij zich. "Alsjeblieft", zei ze tegen Abraham, "Dit is niet voor jou, dit is voor die goden daar. Die moeten toch ook eten? Dan zijn ze tenminste tevreden. Goden moet je te vriend houden." Ze zette het bord neer en ging weer weg.

Toen had Abraham er genoeg van. Hij nam een dikke stok en sloeg alle beelden kapot. Behalve één: de allergrootste. Die stopte hij de stok in de handen. Niet lang daarna kwam Terach, de vader van Abraham, terug. Met wijd open mond keek hij om zich heen. Zijn winkel lag vol met kapotgeslagen beelden. Hij werd vreselijk kwaad. "Wat is hier gebeurd?" riep hij. "Wie heeft dat gedaan?" "Mijn lieve vader," antwoordde Abraham, "waarom zou ik erom liegen? Er kwam daarnet een vrouw met een bord met het allerlekkerste eten. Om de goden te voeren. Ik heb het netjes voor ze neergezet en toen kregen die beelden toch ruzie! Elk wou het hele bord voor zich alleen hebben. Ten slotte pakte de grootste god een stok en die heeft al die anderen kapotgeslagen."

"Ga nou gauw!" zei Terach. "Je weet toch zelf dat dat niet kan? Afgodsbeelden praten niet en bewegen niet; die kunnen niets." "Nu zeg je het zelf", riep Abraham. "Tenminste als jouw oren horen wat je mond vertelt." Terach wierp zijn armen omhoog. "Maar een mens moet toch een god hebben?" "Er is een andere God", zei Abraham, "ik bedoel de Levende God, de God die de baas is over het heelal en die hemel en aarde gemaakt heeft, en de zee met alles wat daarin is. Die God is mijn God." Terach dacht na. Zo'n God, dat was wel wat anders dan die beeldjes die hij zelf maakte. Aan zo'n God moest hij nog wel even wennen.

Niet lang daarna trok Abraham weg uit die streek. Hij kon niet langer leven tussen al die mensen die goden hadden, die diezelfde morgen nog gemaakt waren. En die zo hard waren als hout of als steen. Hij geloofde in een andere God.

 

Maken van beelden

Het maken van beelden van de mensheid is altijd een hachelijke zaak geweest. Eigenlijk begon die al met vader Tearach, de vader van Abraham die volgens velen doorging als iemand die beeldjes verkocht waar zoonlief Abraham niet meer in kon geloven. Hoe kan je als mens nou geloven in een menselijk beeld dat je zelf zult maken? En die vraag heb ik mezelf ook vele jaren willen stellen toen ik er voor koos om beeldend kunstenaar te willen gaan worden. En nog steeds vraag ik me herhaaldelijk af of ik wel door moet gaan om mezelf beeldend kunstenaar te gaan noemen. Want het is vanzelfsprekend zo dat ook weer andere mensen het moeten gaan beoordelen of ik mijn beelden aan hen mag en kan verkopen of niet.

 

Mijn allergrootste handicap van het zijn van een beeldend kunstenaar

Nee, ik voel me niet altijd zo gelukkig als beeldend kunstenaar en ik kan de keuze van Vincent van Gogh dus volkomen begrijpen. Dat hij aanvankelijk zelf nooit beeldend kunstenaar had willen worden. Vincent wilde predikant worden en daar vind ik zelf dus ook veel meer voor te zeggen. vaak denk ik: Was ik maar predikant die overal de blijde boodschap van Jesus Christus mag komen vertellen en dan mag gaan getuigen van dat mensen vaak begaan zullen zijn met bedriegelijke beelden waar zij keer op keer onophoudelijk in willen gaan geloven. Had niemand nog achter die achterlijke vertoning van die koning uit het verhaal van Daniel kunnen komen, een koning die een supergroot beeld laat maken en waar iedereen voor moest gaan knielen? En ja dan kregen ze dus van die koning een koninklijk ontbijtje en oh wat was hij kwaad toen er een paar mensen waren die hem vierkant uit wilden lachen om deze meer dan zotte vertoning.

Heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord of kunnen begrijpen zeker, maar het staat wel bekend als een van de meest klassieke en bijzondere verhalen over een menselijk beeld van een koning.

En dan zwijg ik nog maar even over die allereerste Chinese Keizer waarvan kortgeleden in de vernieuwde Haagse " heilige tempel"  van Het Nieuwe Babylon aan het publiek kon worden getoond. Het verhaal ging dat deze keizer zich met ziijn leger van meer dan 7000 terrakotta soldaten heeft willen laten begraven en zich zelf zoveel God had willen voelen dat hij in zijn " testament"  maar had willen laten noteren dat de aller laatste levende soldaten die het graf moetsten gaan afsluiten, een volgens hem welverdiende verhongeringsdood in moesten gaan. Met andere woorden. Dat beeld in het nieuwe Babylon is het  verschrikkelijke schrikverhaal van een volledig gestoorde Chinese keizer die zich meer dan God had willen voelen.

Maar goed, ook ik maak rare dingen mee wanneer mensen werkelijk in mijn menselijke eigenschappen zouden willen gaan geloven. Zij zouden zich ermee er in grote onwetendheid ermee in het verderf kunnen storten. Waarom geloven mensen eigenlijk in mensen die beelden maken? Dit zou echt een ieder zich af mogen gaan vragen? Eigenlijk wil ik het liefste dat niemand mijn beelden ongevraagd in een museum gaat plaatsen. Waarom bijvoorbeeld zo'n Vincent van Gogh museum, waarin je eerst een zeer streng beveiligde scan moet doorstaan om er nog binnen te komen? Is dit van wat de kunstenaar Vincent er ooit mee bedacht zou kunnen hebben? De meest walchelijke dingen zijn juist door onwetende mensen bedacht en mensen begrijpen doorgaans vrijwel nooit iets van kunst.

En daar moet ik dan nog eens " mijn kunst"  voor gaan maken ook?

We zouden voor de aardigheid eens moeten gaan lezen hoe dat met dat koninklijke  beeld in de tijd van Daniel heeft kunnen gaan en hoe de vrienden van Daniel daarop gestraft konden worden. Wanneer zal de tijd komen dat de mensheid dit zeer bijzondere verhaal eens zullen doen begrijpen?

Maar mensen geloven vaak liever in eigen bedachte verhaaltjes. Zeggen dan dat zij in zichzelf geloven, niet creatief en meestal vreselijk dom. Samenwerken in iets dat werkelijke liefde mag voorstaan heeft men veelal nog nooit van gehoord.

 

De vader van allen die fluit en harp bespelen

Heb je er ooit van gehoord?

Vast niet!

Het was mij ook nooit verteld en ik heb het zelf kunnen vinden, maar zoals vele klassiekers, zou men zich deze vader ook wel eens mogen gaan beseffen. Mijn eigen vader was een fluitist in het zogeheten Friesk Orkest dat inmiddels al wegbezuinigd is en heeft meerdere keren met een vrouwelijke collega het zogeheten fluit en harp concert van Mozart gespeeld. Toen ik las over de vader van allen die fluit en harp bespelen, dacht ik uiteraard aan mijn eigen vader, zijn liefde voor Mozart en zijn grote illusie van de muziek. Eigenlijk ben ik blij dat hij nooit op een eerste plaats is komen te staan en altijd slechts als plaatsvervanger van de 1e fluitist is geweest. Dat hij als mens zeker enige beteugeling nodig had was zeker het geval. Niet dat hij niet goed was in zijn vak, nee integendeel. Maar de wens om de allerbeste te willen zijn, was beter in een droom of groot verlangen, dan in werkelijkheid voor hem. De passie die hij voor muziek had, had hij zeker genoeg kunnen uitdragen naar mijn idee.

maar wie was eigenlijk de vader van de fluit en harp?

Het is een nazaad van de zoon Kain uit het oude testament.

 

Vaders in het nageslacht van Kaïn die ergens voor stonden

uit Genesis 4

19 Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla.

19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla.

20 Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden.

20 En Ada baarde Jabal; deze is geweest een vader van hen, die tenten bewoonden, en vee hadden.

21 Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen

21 En de naam van zijn broeder was Jubal; deze was de vader van allen, die harpen en orgelen bespelen.

2Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken.

(De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma. )

22 En Zilla baarde ook Túbal-Kaïn, een leermeester van allen, die koper en ijzer bewerken;

(en de zuster van Túbal-Kaïn was Naëma.)

 

 

   
 


Beeldtaal

Een paar foto-beelden van  Hans de Groot

over beeldtaal

De taal in beelden is een taal waarmee je spreekt in rijke beelden. Iemand die heeft leren kijken kan letterlijk zijn horizon vergroten. Vaak zien we een teveel aan beelden en dan vinden we het moeilijk om een keuze te maken en we kunnen ons zelfs gaan irriteren wanneer iemand die keuze niet voor ons heeft willen maken. Maar toch moet je kijken doen met je eigen ogen en kan niemand daar iets aan veranderen.

 

beelddenken

Beelddenken is een manier waarin men zal denken in beelden. Eigenlijk doet iedereen dat natuurlijk, maar het gaat er bij beelddenken vooral om dat je het belangrijk vind dat je beelden krijgt om te kunnen denken. Zo is het bekend dat het beeld van de mens die een teveel aan beelden zal krijgen, vaak doorslaat naar vreemd gedrag. Dit is dus eigenlijk een soort van overkil aan beelden en dan worden er dus zo veel beelden gemaakt dat men er niet meer goed tegen kan. Eigenlijk is dan de tijd te kort om de beelden in je op te kunnen nemen en wil men zo'n stoornis dus graag een naam geven.

testen zijn trouwens gemakkelijk op te stellen, kijk maar eens hieronder

Hier zie je een lijst waarbij ouders kunnen weten of hun kind met de onderscheiding  van "beelddenker" mogen worden bekroond.

Is jouw kind een beelddenker?

1. Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen?

2. Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?

3. Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)?

4. Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?

5. Wordt hij/zij makkelijk afgeleid?

6. Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?

7. Heeft je kind laat leren lopen?

8. Wiebelt hij/zij veel?

9. Eerst doen en dan pas denken?

10. Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken?
  (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)

11. Denkt je kind erg zwart-wit?

12. Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt (gevoelig voor kritiek)?

13. Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?

14. Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)?

15. Heeft je kind problemen met het vasthouden van een pen, slecht handschrift?

16. Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?

17. Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?

18. Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker.

Voor mensen die wat meer willen weten over beelddenken is er natuurlijk ook een stichting in het leven gekomen. Hier kunnen ze je alles er over vertellen en uitleggen. Er blijkt vaak een verwandschap te bestaan tussen dislectie en beelddenken.

Een aandacht-te-kort-STOORNIS

Het is dus eigenlijk een aandachtstekortstoornis die dan optreed. Nu was er eens een "slimme" psychiater, zijn naam was Leon Eisenberg en die heeft daar eens het woordje ADHD van gemaakt. En toen heeft deze Leon in een samenwerkingsverband met de farmaceutische industrie daar echt een mirjardenbedrijf van weten te maken. Miljoenen kinderen over de hele wereld kregen toen plotseling een verlichte vorm van drugs ( Speed) toegediend en werkelijk duizenden psychologen en psychiaters, dokters en wetenschappers kon hij met een grote grijns om zijn gezicht voor het lapje houden.

Ja, mensen moesten er natuurlijk wel in gaan geloven, maar dat spreekt voor zichzelf. Zonder een geloof red je het nergens in de wereld zal Leon ongetwijfeld zich bedacht hebben.

Maar goed, alle gekheid op een stokje, dit soort criminele praktijken kunnen zich dus voordoen voordoen in de wereld. En hoewel het in bezit zijn van het drugs speed in Nederland echt bij de wet verboden is verboden is, heeft men dergelijke lieden toe kunnen staan om een grootscheepse drugshandel te gaan beginnen met speed. Een handel die dus uiteindelijk omgetoverd kon worden in een legale handel en zolang de mensen die pilletjes blijven slikken en zich er goed bij voelen is er natuurlijk niets aan de hand.

Evenals mensen die werkelijk gelijk aan de harddrugs gaan.

Goed het ziet er misschien wat extremer en angstiger uit, maar niets aan de hand toch?  Of wel soms?

Goed een aanverwante diagnoze is dus ook BEELDDENKEN gaan heten. 1 van de 10 kinderen op school zal last hebben van deze aandoening. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat vele geautomatiseerde leermiddelen helaas niet kunnen voorzien in een voor iedereen geschikte stof. Aandacht geven aan educatie kost nou eenmaal tijd en waar dat geautomtiseerd kan worden daar doet men het vaak in de wereld.

Zo gaat men dus ook vaak om met alles dat men KUNST noemt. Wanneer het niet gekopieeerd kan worden is het al heel gauw nutteloos en nergens goed voor. Want we moeten GELOVEN dat de geautomatiseerde systemen heel erg goed werken en doen we dat niet dan hebben we gewoon hele dikke pech gehad.

Iedereen kan nog steeds schilderen met Rafensburger


en iederen is een professionele fotograaf tegenwoordig.

Maar hebben ze ook allemaal echt leren kijken?

Of hebben we soms allemaal intussen " ADHD"  gekregen

en zijn we dus niet meer in staat om zelf te kunnen kiezen?

En irriteren wij ons er zelfs aan wanneer er niet meer voor ons wordt gekozen!

popstertv

Het is mijn bedoeling om poppen een verhaal te laten vertellen. Wat is een pop eigenlijk?

Wat kan er door een pop worden verbeeld?

Ik ga terug naar het begin van de poppenkast en verteld waarom Jan Klaassen en Katrien in de Gouden Eeuw zijn ontstaan in de Amsterdamse wijk de Jordaan. Ik wil de historie vertellen van de poppen en waarom poppen mij altijd zo hebben aangesproken en hebben gefascineerd.

Op volwassen leeftijd leerde ik poppenspel voor volwassenen kennen en ik werd meegetrokken naar de bewegende poppen van Italie. Hier vond in fetien ook de basisvorm plaats voor de Jan Klaassen pop. Deze komt uit de commedia del art

 

Een pop die ster is die zichzelf op televisie wil presenteren

Maar wat is een pop?

We vinden dan maar liefst 25 definities wanneer we gaan zoeken op het woord pop en betekenis:

01 pop

 de pop zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [pɔp] Verbuigingen:   pop|pen (meerv.) 1) ding dat de vorm heeft van een (verkleind) mens, meestal gebruikt als kinderspeelgoed Voorbeelden:   `met poppen spelen`, `sneeuwpop`, `etalagepop` 2) dier ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pop


02 pop

 Post Office Protocol, e-mailprotocol waarbij binnengekomen berichten direct van de internetprovider naar de eigen computer worden verplaatst, in tegenstelling tot IMAP, waarbij de berichten op de computer en bij de provider worden gesynchroniseerd Zie ook: IMAP, protocol
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst


03 pop

 Point of Presence, de dichtsbijzijnde node van een ISP Zie ook: ISP, Node
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst


04 pop

 POP staat voor persistent organic pollutants of persistent organische stoffen. Het is een verzamelnaam voor vaak giftige (toxische) chemische verbindingen. Persistent betekent `blijvend, volhardend`. POP`s zijn biologisch niet of zeer slecht afbreekbaar en hopen zich op in het vetweefsel.
Er zijn honderden verschillende POP`s. Er zijn 3 groepen:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10111


05 pop

 persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de student het eigen opleidingsprogramma vastlegt, op basis van reflectie op de eerder/elders verworven competenties en de competenties die voor de betreffende major/minor nog ontwikkeld moeten worden. Hij wordt hierin bijgestaan door de studieloopbaanbegeleider. Een POP krijgt zijn beslag in een studiecontract
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192


06 pop

 Afkorting voor `Point of Presence`. Het is een telefoonnummer van een Internet-aanbieder (serviceprovider) dat u kunt gebruiken om contact te leggen met Internet. De meeste serviceproviders hebben tientallen `PoP`s` in het hele land, zodat u tegen lokaal tarief Internet op kunt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10113


07 pop

 Het protocol dat gebruikt wordt door mail cliënten om berichten van een mail-server te openen. Er zijn drie smaken: POP1, POP2 en POP3 waarbij het getal verwijst naar de verschillede versienummers van het protocol.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10113


08 pop

 Point of Presence, locatie van de dichtsbijzijnde node van een ISP (uw inbelpunt); zie PC Advisor feb 99
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/


09 pop

 stroprop voor het dichten van gaten onder de pannen tegen stuifsneeuw
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html


10 pop

 Persoonlijk Ontwikkelingsplan. In dit plan legt de student vast aan welke competenties hij/zij wil gaan werken. Het beschrijft wat de student wil leren en waarom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334


11 pop

 1). = point-of-presence.
Een pop is een lokaal Internetknooppunt (inbelpunt), aangeboden door een Internet access provider. Via een POP kan de gebruiker tegen zonaal telefoontarief gebruik maken van het Internet.
2). = post office protocol.
Een Internetprotocol om e-mailberichten te versturen tussen verzenders, de (pop)servers van de Inter
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc


12 pop

 Point Of Presence
Inbelpunt van een ISP.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433


13 pop

 Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-pen), ieder ruw nagebootst menschenhoofd of beeld van
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm


14 pop

 [zelfstandig naamwoord]• figuur in de vorm van een mens
vb:veel meisjes spelen met poppen
• nu heb je de poppen aan het dansen [nu begint de ruzie]

• poppetje gezien, kastje dicht [je hebt het heel even gezien, nu stop ik het weer weg]

een bepaald soort muziek
vb:ik
Gevonden op http://oud.digischool.nl/ne/nt2/LTR_P/W2031.HTM15 pop

 (Bargoens, 1914) gulden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0004.php


16 pop

 Uit `De lagere vaktalen: De tabakbewerkerstaal` 1914 bos(je) voor een karot snuiftabak (rolletje pruimtabak); poppenmaken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php


17 pop

 Bij insecten het stadium van schijnbare stilstand tussen larvale en volwassen stadium..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765


18 pop

 Bij insecten het stadium van schijnbare stilstand tussen larvale en volwassen stadium..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765


19 pop

 het derde stadium in de ontwikkeling van insecten met een volledige gedaanteverwisseling. In dit stadium wordt het lichaam van de larve omgevormd tot het volwassen insect. De pop voedt zich niet en beweegt zich meestal nauwelijks. Alternatieven: poppen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini


20 pop

 protocol voor het centraal beheren van e-mail binnen een netwerk. De e-mail wordt beheerd door een POP-server op het centrale systeem, terwijl de gebruikers met een POP-client e-mail kunnen lezen op hun eigen computer. De meest recente versie van POP is POP3,een protocol dat deel uitmaakt van bijvoo...
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/POP


21 pop

 ingesponnen rups ;insekt in dat tijdperk van zijn volkomen gedaanteverwisseling waarin het zich zeer weinig beweegt en geen voedsel neemt
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/pop


22 pop

 popmuziek pop-art marionet wijfjesvogel piek, euro
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/pop


23 pop

 •nagemaakte mens, meest als speeltuig. •het stadium tussen larve en imago van een insect. •wijfjesvogel •prop •binnenste van een sigaar. •gulden •popmuziek •herrie •iemand die zeer kwetsbaar is •ik laat het je nu verder niet meer zien (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/pop


24 pop

 1) Bekende personen en groepen 2) Binnenste van een sigaar 3) Chrysalide 4) Cocon van een vlinder 5) Cocon 6) Dier 7) Dranken 8) Etalagepop 9) Fase in de gedaantewisseling der insecten 10) Gedaantevorm van een insect 11) Geld 12) Gulden 13) Insectengedaante 14) Insectenlarve 15) Ingesponnen rups 16) Kinderspeelgoed 17) Kunstpersoon 18) Liefje 19) L
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POP/1


25 pop

 Persisterende organische verontreinigende stoffen.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html


 

Ster

op de zelfde manier vinden we dus ook precies 25 definities van het woord ster:

01 ster

 de ster zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [stɛr] Verbuigingen:   ster|ren (meerv.) 1) hemellichaam dat van de aarde gezien heel klein is en licht geeft de sterren van de hemel...  (prachtig...) `de sterren van de hemel zingen` 2) schematische af...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ster


02 ster

 1 Lichtend hemellichaam. 2 Iemand die ergens in uitblinkt. 3 Badge bij onderscheiding.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ster


03 ster

 •een hemellichaam, een gasbol die licht uitzendt door kernfusie. •een beroemdheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ster


04 ster

 Hemellichaam dat warmte en licht uitstraalt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_astron.htm


05 ster

 Kaars (candlestick) met klein lichaam en kleine schaduwen. Ook wel doji of star genaamd. ( > beleggen > analyse > technisch > candlesticks)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/ster.htm


06 ster

 Een bal van hoofdzakelijk waterstof en helium gas die door zijn eigen zwaartekracht bijelkaar gehouden wordt en die zwaar genoeg is dat de druk en temperatuur in zijn kern hoog genoeg oplopen om kernfusie op gang te brengen en te houden. De energie die bij deze kernfusie vrijkomt voorkomt dat de ster onder zijn eigen zwaartekracht ineenstort en kom
Gevonden op http://www.apod.nl/glossary_nl.html


07 ster

 Grote gasbol die door kernfusie of door inkrimping straling uitzendt. De bekendste ster is de zon. Sterren variëren in massa tussen 0.085 tot ~100 maal de massa van de zon (=1.9891 x 1030 kg). De afmetingen van sterren variëren tussen ~10 km (bij neutronensterren) tot meer dan 1000 maal de diameter van de zon (1.392 x 106 km). Zie sterren (in enc
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1


08 ster

 Let op: Spelling (deels) uit 1864: Star, v. (-rem), hemellichaam, -bol; bles (op het voorhoofd der paarden); ordeteeken; [figuurlijk] hij heeft het voor zijne -, hij is dronken; - van Indië, britsch-indische ridderorde.
~BLIND, [bijvoegelijk naamwoord] stekeblind.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm


09 ster

 Een ster is een hemellichaam dat zelf licht uitstraalt. De energiebron van sterren bestaat uit kernfusieprocessen in de sterkern waarbij waterstof wordt omgezet in helium.
Gevonden op http://www.ursula.nl/anw/b-ster.htm


10 ster

 De STER (Stichting Ether Reclame) verkoopt reclamezendtijd op Nederland 1, 2 en 3 aan bedrijven die op de radio of televisie willen adverteren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679


11 ster

 [zelfstandig naamwoord]• hemellichaam dat licht geeft
vb:toen het donker was, zagen we de maan en de sterren
• het staat in de sterren [het is voorspeld]

• sterretjes zien [duizelig zijn]

• de sterren van de hemel zingen [heel mooi zingen]

figuur met punten die naar
Gevonden op http://oud.digischool.nl/ne/nt2/LTR_S/W4896.HTM


12 ster

 Met een ster wordt bij een hotel het aantal sterren bedoeldt waarop het hotel beoordeeld is. Bij de beoordeling wordt gelet op de aanwezige faciliteiten en het eten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10786


13 ster

 star diva, idool, star, superstar, kei
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ster


14 ster

 Een zeer massief, compact en bolvormig lichaam in het heelal dat als gevolg van inwendige thermonucleaire reacties licht en andersoortige elektromagnetische straling uitzendt. Zelfs de sterren die in ons Melkwegstelsel het dichtst bij de zon staan, zijn zó ver verwijderd dat ze aan de hemel slechts als puntvormige lichtbronnen zichtbaar zij...
Gevonden op http://www.astronova.nl/s.html15 ster

 1) Achtervoegsel 2) Attribuut van een heilige 3) Beroemdheid 4) Bekendheid 5) Beroemd hemellichaam (crypt.) 6) Bolvormig hemellichaam 7) Bestuurslid (crypt.) 8) Crack 9) Dwaalster 10) Diva 11) Die is te beroemd om uit de plooi te komen (crypt.) 12) Die beroemdheid staat heel ver van ons af (crypt.) 13) Filmster 14) Filmgrootheid 15) Filmberoemdheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STER/1


16 ster

 Stichting Ether Reclame, opgericht in 1967 om reclame inkomsten te verwerven voor de publieke omroep .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2431


17 ster

 Staat in het algemeen voor licht (de Morgenster) en in het bijzonder voor geboorte (het levenslicht zien). De Davidsster stamt uit de oudste joodse geschiedenis, is zespuntig en bestaat uit twee gelijkzijdige driehoeken, met punten recht omhoog en omlaag. In de Tweede Wereldoorlog kreeg hij juist een betekenis van zwarte duisternis: joden moesten
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4760


18 ster

 Een van de biljoenen hemellichamen die, ten gevolge van kernreacties in hun binnenste, licht en andere soorten straling uitzenden. De zon is een tamelijk gemiddelde ster, zowel wat afmetingen en massa als wat temperatuur betreft. Tijdens de evolutie van een ster worden in zijn binnenste de chemische elementen zwaarder dan helium gevormd; die worde
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6795


19 ster

 Een ster is over het algemeen een gloeiend, gasvormig hemellichaam, dat in zijn eigen energieproductie voorziet. Helemaal correct is dit niet, omdat de overgang van lichte sterren naar zware gasplaneten geleidelijk is en dus niet scherp Over het algemeen wordt een gasbol die zwaar genoeg is om waterstoffusie in zijn kern te hebben als...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html


20 ster

 [status] - Met een ster wordt een beroemdheid bedoeld die een bepaalde grote status heeft gekregen, die verder gaat dan alleen bekendheid. Het begrip is afkomstig uit de wereld van het toneel en het variété. Daar werd op de deur van een speler die op het toneel uitblonk ("een nieuwe ster straalt op het toneel, zoals er ee
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(status)


21 ster

 [omroep] - De STER, afkorting van Stichting Ether Reclame, verzorgt in Nederland reclame bij de NPO. Met de inkomsten wordt een deel van de kosten van de publieke omroepen betaald. Op de televisie was tot 2004 altijd tussen de reclamespots een komisch filmpje van Loeki de Leeuw te zien. Bij de Duitse zender ZDF kennen ze ie
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/STER_(omroep)


22 ster

 [hemellichaam] - Een ster is een bolvormig hemellichaam, bestaande uit lichtgevend plasma. In sterren is de druk en temperatuur van de inwendige gasconcentratie zo hoog dat er kernfusiereacties plaatsvinden. Daarbij worden enorme hoeveelheden energie geproduceerd die door de ster worden uitgezonden in verschillende golfleng
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(hemellichaam)


23 ster

 [onderscheiding of ridderorde] - Een ster is een op de borst of op de schouder gedragen insigne van een ridderorde. De ster kan verschillende vormen hebben en is dus beslist niet altijd stervormig. Soms worden ook de ovale, vierkant of zeer onregelmatig gevormde, insignes "sterren" genoemd, het is juister om dan van een pla
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(onderscheiding_of_ridderorde)


24 ster

 [symbool] - Sterren als vaststaand element aan de hemel vormen in verschillende tradities een symbool. Al eeuwen lang wordt gespeculeerd over hun betekenis, oorsprong en de voorspellende eigenschappen. Sterren gelden als symbool voor de kosmische orde, vanwege hun waargenomen baan om de poolster. Zo hebben zij naast de bete
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(symbool)


25 ster

 hemellichaam (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ster1


TV

01 tv

 de tv zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [teˈve] Verbuigingen:   tv|'s (meerv.) televisie Voorbeeld:   `Er is geen bal op de tv.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tv


02 tv

 Stand op de camera: Shutter Speed Priority, Sluitertijdvoorkeuze, ook S-stand.
Automatische belichting met sluitertijdprioriteit
Bij semi-automatische bediening wordt de sluitertijd door de fotograaf gekozen. Het systeem bepaalt het diafragma, dat een juiste belichting oplevert. De camera gaat hierbij uit van de ingebouwde lichtmeter.
Bij
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10284


03 tv

 [zelfstandig naamwoord]• apparaat waarmee je bewegende beelden en geluiden kunt ontvangen
vb:zet jij de tv even aan?
synoniemen: televisie teevee buis
zelfstandig naamwoord: tee-vee
-'s tv
de tv'tje

Gevonden op http://oud.digischool.nl/ne/nt2/LTR_T/W4323.HTM


04 tv

 de -woord (vrouwelijk) tv`s televisie
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/tv


05 tv

 Vrije tijd
Gevonden op http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=afkortingen&sub=t


06 tv

 • [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "televisie". • [techniek] een elektrisch apparaat om bewegende beelden en geluid te ontvangen. •een programma dat op dit apparaat getoond wordt. •het communicatiemedium.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tv


07 tv

 (Televisie) 1 Een electrisch apparaat om bewegende beelden en geluid te ontvangen. 2 Een programma dat op dit apparaat getoont wordt. 3 Het communicatiemedium.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/tv


08 tv

 1) Beeldradio 2) Beeldbuis 3) Beeldtelegrafie 4) Communicatiemiddel 5) Geheel de uwe (afk.) 6) Huisraad 7) Kijktoestel 8) Kijkkast 9) Kiekkast 10) Kijkbuis (afk.) 11) Kijkdoos 12) Kijkbuis 13) Modern communicatiemiddel 14) Massamedium 15) Televisie 16) Televisie (afk.) 17) Tevoren (afk.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TV/1


One direction

Maak jouw eigen website met JouwWeb