Toegang voor iedereen 


"Acces for all"  is  een groep van professionals uit heel Europa die al vele jaren werken in het belang voor mensen met een handicap met hun aandacht voor een  volledige integratie van mensen met een handicap. Hun doel met deze organisatie is het om aandacht te gaan schenken aan bijzondere initiatieven te gaan stimuleren die werkelijk een verschil kunnen maken, en die van direct invloed kunnen zijn op het dagelijkse leven van kansarme mensen.

Deze strekking werd kenbaar gemaakt door oprichter van "Acces For All" Karel van Isacker, 

Karel is een maester voor bedrijfsadministratie (MBA) en is gediplomeerd in toegepaste economische wetenschappen met als specialiteit het internationale bedrijfsvoering aan Sint Ignatius universiteit uit Antwerpen.

Karel heeft ervaring opgedaan met Belgische IT-consulting-projecten en trad op als Product Manager voor verschillende e-commerce projecten in België.

Sinds 2001 is hij managing diverse projecten op het gebied van e-overheid (ICTO-PAN, ACCESS-eGov, etc.)

en is ook een ervaren eTen (SEM), KP5 en KP6 (EMERGE, ENABLE) projectmanager.

Hij was nauw betrokken bij (toegankelijk) e-learning activiteiten (SLIM-VRT, EURIDICE, EU4LL, MOTRASUP, etc.)

en heeft ruime ervaring met Open Source e-learning platforms zoals Moodle en aTutor.

 

Sinds 2005 is hij vooral als project manager voor een groot aantal projecten omgaan met mensen met een handicap,

maar ook ouderen, zoals ASK-IT, EU4ALL, eABILITIES, OASIS, toegankelijk en Aegis.

Focus was in veelal om ervoor te zorgen dat de behoeften van de eindgebruikers aan boord worden genomen, en dat de toepassingen en diensten goed werden getest in België, Bulagria, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Hij is ook zeer betrokken met het verstrekken van advies voor mensen met een handicap en bekijkt graag hun daadwerkelijke inzetbaarheid,

Karel treedt op als externe evaluator op voor diverse projecten op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

 

Dit is een Nederlandse vertaling van de orginele tekst die ik vond op: http://www.accessforall.eu/about/

Het lijkt me een goede organisatie waar ikzelf veel raakvlakken mee voel en ging nog eve verder googlen op de naam Karel van Isacket.

Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus. Hij was de zoon van Philip Van Isacker en de broer van Frans Van Isacker.

op de site wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Van_Isacker vinden we meer achtergrond.Access For All

We are a group of professionals from all over Europe that have worked for many years in the field on disability, with focus towards full inclusion of people with disabilities. Our aim with this portal is to bring in the spotlights those initiatives that can make a difference, and that can have an impact on the daily life of disadvantaged people.

Best regards,
Karel Van Isacker*
Founder Access For All

* Karel Van Isacker possesses an MBA and a Diploma in Applied Economic Sciences with specialisation in International Management from the University Faculties Saint Ignatius Antwerp. He acquired experience in Belgian IT consulting projects and acted as Product Manager for several e-commerce projects in Belgium. Since 2001, he has been managing various projects related with e-Government (ICTE-PAN, ACCESS-eGOV, etc.) and is also an experienced eTen (SEM), FP5 and FP6 (EMERGE, ENABLE) project manager. He has also been heavily involved in (accessible) e-learning activities (SLIM-VRT, EURIDICE, EU4LL, MOTRASUP, etc.) and has extensive experience with Open Source e-learning platforms such as Moodle and ATutor. Since 2005, he has been acting mainly as project manager for a large number of projects dealing with people with disabilities, as well as elderly such as ASK-IT, EU4ALL, eABILITIES, OASIS, ACCESSIBLE and ÆGIS. Focus was in many of them on ensuring that the end-users’ needs are taken onboard, and that applications and services were pilot tested in Belgium, Bulagria, Greece and the United Kingdom. He is also providing consultancy on disability aspects such as employability, and is acting as external evaluator for various projects in the field of disability.

Adres

Access For All
Amersveldestraat 189
8610 Kortemark
Belgium


opvallende vido's op youtube:

 

Only Dutch

veel bekeken video's die ik tegen kwam,

ruim 80 miljoen bezoekers of meer

81.032.151 760.135.993 kijkers

  1.078.858.653   2.071.564.187