De overdracht van sterke twijfel

Er is een groep mensen geweest die zichzelf maar "hond"  wilden noemen, omdat ze mensen te veel gingen vergelijken met dieren, waaronder de hond als meest belangrijke voorbeeld.

Ze gingen achter alles grote twijfel zetten en verspreidde een golf van ongeloof omzich heen. Het werd een manier voor vele mensen om op een erg negatieve manier te overleven.

Ze overleven dus letterlijk door aandacht aan het negatieve te schenken, waren niet gelukkig en verspreidden de boodschap dat het leven helemaal geen zin zou hebben.

 

Tja, het is een zeer kwalijke groep mensen zoals je zult kunnen begrijpen.

En toch beweer ik dat het merendeel van heel Nederland met deze zeer negatieve groep zeer sterk is beinvloed.

Ik las het op 4 oktober 2014

Ik gaf mijn eigen definitie van bidden

 

Bidden = bezinnen / meditatie als het ware het een wil die gericht wordt en niets anders meer wil.

Bidden =  een indibiduele activiteit die jij met jezelf uitvoerd

 

alles van andere mensen dat dit niet willen bekrachtigen verliest wereklijke kracht zodra ze willen oordelen.

het woord waar ik het nu over heb is CYNISME

 

 

Cynisme is een houding die maar al te  vaak in onze taal wordt gebruikt, maar een houding die volledig onuitgesproken kan blijven.

Deze houding is er een van vaak een heel groot wantrouwen tegen werkelijk goede bedoelingen, of tegen het nut van instituties,

of van grote ongevoeligheid voor de gevolgen van de eigen daden.

 

Voorbeelden van uitspraken die hiermee aangeduid worden zijn:

 • Hij zit alleen maar in de commissie omdat hij zo graag voorzitter ergens van wil wezen!
 • Waarom zou ik gaan stemmen? Het zijn toch allemaal zakkenvullers, die politici.
 • Als wij die dictators geen wapens leveren, dan doet een ander land het wel!
 • Of ze tevreden zijn? Och, als ik mijn geld maar krijg!

In het eerste geval geldt het wantrouwig ongeloof de bedoelingen of motieven van een zekere persoon,

in het tweede geval een instelling (de staatsvorm),

in het derde de gehele mensheid,

in het vierde klanten (en in feite het concept "werken").

De cynische houding kan ook met lichaamstaal geuit worden: je hebt het dan over

 1. een cynische blik,
 2. een cynische lach,
 3. een cynische grimas.

Ook in het vermaak van humor kan grote cynisme voorkomen.

Filosofisch cynisme

Het woord cynisch komt uit het Grieks: κυνικός (kunikos), en betekend letterlijk: "honds".

Dit is een bijnaam van een groep oud-Griekse filosofen (de cynici) ,die  zichzelf deze bijnaam hadden willen gegeveng,

Maar dan meer met de  bedoeling dan uit het hedendaags spraakgebruik er in naar voren kon komen: deze antieke cynici wilden dus de dierlijke natuur van de mens hiermee onder de loep nemen, maar bereikten veelal een zeer negatieve kracht in de mens.

 

Het is als een soort van bloedend etter gezwel, wanneer je er maar lang genoeg naar zult kijken en er de meest vreselijke verhalen over zult bedenken dan wordt het vanzelf iets vreselijks.

Let op!

het betreft hier dus een zeer kwalijke grondhouding die gezien kan worden als een zogeheten " PIJNLICHAAM" dat een mens zeer in het negatieve wil trekken, een zogenaamd waarschuwend woord wil gaan betekenen, maar die als het ware een ingeslopen ongeloof naar alles dat met goede bedoelingen zal kunne worden. Het is een zeer negatieve kijk op het leven. We zien dit terug in verschillende vormen van schelden. Mensen schelden elkaar dan uit voor honden of zelfs voor nog minder dan een hond.

Ook deze verwijzing treffen we heel duidelijk aan in het toneelstuk " Waiting for Godoth"  van de schrijver Samuel Beckett, waarin hij de hoofdrolspelers dergelijke woorden laat uitspreken. Pozzo komt hierin ten tonele en heeft zij slaaf "GELUK"  met een strop om de hals gebonden en geeft herhaaldelijk aan dat "GELUK"  nog veel minder voorsteld dan een hond. Het is een zeer verdervelijk schepsel geworden zoals in de Bijbel misschien het beste wordt uitgedrukt met het personage Kain, een broer die zijn andere broer gaat vermoorden vanwege jalouzie  en het feitelijk besef dat hij het bij het verkeerde eind had gehad. Als tegenreactie dus tegenover de LIEFDE die hem niet wilde omarmen.

Hierbij kunnen we ook nog gaan kijken naar de zogeheten " zwarte humor"  een ver doorgevoerde vorm waarbij het begrip cynisme goed tot uiting wordt gebracht.

Maak ergens maar iets negatiefs van en je zult je zelf er even mee kunnen bevredigen. Maar dat geen dat je doorgeeft is voor tijdelijkheid en van zeer korte duur en zal feitelijk niemand werkelijk verder kunnen brengen, alleen voor je waarschuwen.

Unique maar nooit perfect voor iedereen

(Vader met zoon Izaak of Ismael)

Mensen zijn allemaal unique en zijn op aarde met verschillende zoektochten.

Daarom is het vaak niet verstandig om slechts 1 mens in je leven te gaan volgen , al zijn mensen daar vanaf jongs af aan vaak zo gewoon in geworden dat het er vrijwel niet uit te krijgen is. Men wil ergens in kunnen geloven omdat het anders allemaal te onduidelijk voor de mens word. Wanneer je niet een ander mens nog werkelijk zult volgen, zal de chaos van de mens namelijk vaak nog veel te sterk aanwezig zijn  en zul men zelfs bang kunnen worden om alle zekerheid kwijt te raken.

Zekerheid en zekerheden ziien mensen nou eenmaal als iets heiligs waar ze niet buiten denken te kunnen.

Men denkt zich ergens in te kunnen blijven spiegelen, want als men dat niet kan dan slaat er dus een zeer huiveringswekkende chaos toe.

De mens is er vaak niet aan toe om zich te realiseren dat zij zelf in een grote chaos zullen zijn en een evengrote chaos ook naar iedereen uitstralen zonder dat zelf door te hebben.

Mensen streven daarom allemaal een soort van perfectie na die ze in de meeste gevallen nooit of te nimmer zullen kunnen bereiken.

Ze doen dit dus om hun eigen persoonlijke geloof veilig te willen stellen en men gefrustreerd zal worden wanneer deze vaak zeer ijdelie gedachtegang op onwaarheid zal berusten. Men zal spookbenauwd zijn dat dit noodlot zal toeslaan en men zal daarom willen gaan verwerpen van wat iemand tot een te grote stelligheid zal willen deponeren. Want vormt het de overheid en vormt het de meerderheid van stemmen dan lijkt het vaak een soort van eenheidsworst te zijn en is men er bang voor geworden.

 

de wetten van de mens

Schilderij: slavin Hagar die met haar zoon Ismael voor de 2e keer de woestijn in werd gejaagd door haar bazin Sarah.

Hier zien we dus de menselijke wetten achter te voorschijn komen en kunnen we misschien wel gelijk concluderen dat die menselijke wetten die we zondermeer zulllen willen aannemen, werkelijk het meest kwalijke en schadelijk kunnen zijn. Het betekend het meelopen in de wetten die uiteindelijk door mensen bedacht zullen zijn. Meegaan met het gedachtegoed waar men misschien al heel lang een oppositie tegen voelt en men zal terug willen vallen op een misschien wel zeer wankel eigen gevoel dat in ver weg de meeste gevallen nog veel minder zal zeggen.

Hagar

(Abraham die op aanbeveling van zijn vrouw Sarah, als eerste werkelijk vruchtbare daad tot Hagar ingaat)

 

Eigenlijk zullen alle mensen die volgens de menselijke wet leven, feitelijk in het geloof van Hagar zijn.

(de naam Hagar betekend dus letterlijk: vluchteling of stanger) Maar willen we dan zo graag als vluchtelingen door het leven gaan en dus volgens de menselijke wetten gaan leven?

En wie was Hagar zul jij je dan misscihen weer af willen vragen?

Hagar was dus de niet onbelangrijke vrouw die de mens in het  Christendom en de Moslim tegenkomen als de slavin waar aartsvader Abrahem zijn eerste leven bevattende zaad doneerde.

Een zaad van een oudere man tot de veel jongere slavin die haar leven lang al als ondergeschikte had geleefd en hier min of meer normaal was om mee om te gaan. Hagar was een mens die niet veel meer op had met de mens als redelijk en Goddelijk wezen. Wie zou dat wel zijn wanneer je te maken zult hebben met grote onrechtvaardigheid en onredelijkheid en zelfs mishandeld kunt worden wanneer je als antwoord op je bazin de meest innerlijke lusten moet gaan bedrijven met diens toebedeelde echtgenoot?

Sarah was dus de feitelijke baas van Hagar en stond vel boven Hagar binnen de menselijke wetten. Menselijke wetten die gehanteerd konden worden door mensen die er zelf helemaal geen malle moer van hadden begrepen en volledig in strijd met feitelijk een geestelijke waarheid wilden gaan.

Hoe komt de mens toch keer op keer zo vreselijk dom (en dit dus sinds de alleroudste verhalen uit Bijbel, Koran of Joodse Bijbel) en wil men feitelijk deze menselijke wetten blijven volgen?

De mens kan dus in Hagar zijn 

De mens kan dus in Hagar gaan geloven (Koran)

De mens Abraham (vader van velen) ging notabene onder aansporing van zijn eigen vrouw Sarah dus tot deze Hagar in en verwekte hiermee zijn aller eerste kind. Dit was dus alles behalve volgens de werkelijk geestelijke wet van hun aller geestelijke vader God.

Wanneer de mens tot Hagar in gaat komt de mens dus tot het besef van Ismael (= betekenis: God hoort)

Goed, we weten uit de verhalen dat God werkelijk ook tot Hagar barmhartig heeft kunnen zijn. Nadat zij tot op het bot geslagen en vernederd kon worden door haar slavenbaas Sarah, heeft zij de woestijn in moeten vluchten en was ten einde raad.

Maar moeten we dan maar gaan vergeten dat Hagar (die dus niet voor niets de naam van vluchteling of stanger draagt) een feitelijke slaaf was?

Gaan wij concluderen dat dit werkelijk zo is geweest en we tot het besef  kunnen komen dat die onmiskenbaar het geval is geweest, dan mogen we hier toch ook wel een klein beetje bij na gaan denken. Het is namelijk niet onbelangrijk te noemen.

Daarom kijken we nog even naar de naam Hagar:

01 Hagar

Hagar is een Hebreewse meisjesnaam. Het betekent `vluchteling of stanger`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Hagar wordt voornamelijk gebruikt in de Bijbel. Wat zegt men in andere landen? Hajar (In Moslim landen)Hagir (In Moslim la
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Hagar


02 HAGAR

1) Bijvrouw van abraham

2) Bekende personen en groepen

3) Bijbelse vrouw

4) Bijbelse figuur

5) Bijbels figuur

6) Bijbelse figuur of naam

7) Bijbelse naam

8) Geliefde van abraham

9) Moeder van ismaël

10) Meisjesnaam

11) Slavin van abraham

12) Slavin van sarah

13) Slavin van (sarah) abraham, moeder van ishmael

14) Stripfiguur

15) Vrouw van aartsvader
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HAGAR/1


03 Hagar

Zie Ismaël.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=846

 

 

"IN HAGAR"  zijn betekend dus ook feitelijk (letterlijk en figuurlijk): "IN HET SLAAF ZIJN VERKEREN"

Mijn vraag is dan ook: Hoe kunnen mensen geloven dat er vanuit het slaaf zijn een werkelijk liefdevol begrip zal kunnen zijn?
Hagar is het grote voorbeeld van de mens die een 2e Ismael zal willen voortbrengen.
Een kind dat dus niet al te begripvol zal zijn tot het feitelijk veel jongere broertje Izaak (=kind van de lach)  en die dit " broertje"  op zijn 13 jarige leeftijd smalend en spottend uit wil lachen op het moment dat de tachtigiger Sarah, niet meer in staat zal kunnen zijn om haar zoon Izaak met de borst te voeden. Juist op het moment dat zijn vader een heel groot feest wilde organiseren.

Overdracht van mensen

Mensen drukken zich uit en doet dat middels een overdracht.

Deze overdracht kan op verschillende manieren plaatsvinden en veel mensen bestuderen hoe ze het beste iets kunnen overdragen.

Zondermeer hebben we hier te maken met een mate van geloofwaardigheid.

En wanneer ik uitga van de geloofwaardigheid dan wil ik daar toch even iets meer over zeggen.

Allereerst kunnen we dus op verschillende wijze overdragen met de wijze waarop we willen communiceren

en de overdacht waarop we uiteindelijk zullen communiceren.

Deze hoeft niet altijd gelijk te zijn en sterker nog: Er zit maar al te vaak een groot verschil tussen willen en werkelijk doen.

Vaak worden mensen meegenomen door woorden die ze zullen copieeren en dus geenszins van zichzelf hebben.

Dit is echter gelijk merkbaar en voelbaar in de meeste vormen van overdracht.

Nederland

Wanneer we naar Nederland kijken dan zien we gelijk al verschillende steden die een verschillende vorm van overderacht zullen kennen.

Het maakt nog wel wat uit of je hebt geleerd om zingend de straat op te gaan of wanneer je altijd maar voorgehouden is dat je maar "normaal" moet doen.

 

Of dat je hebt geleerd dat het leuk is om met andere mensen te gaan dansen of dat je geleerd hebt dat dit iets is dat voornamelijk voor halfzachte figuren en meisjes iets is.

Of het maakt nog wel wat uit of je opgegroeid bent in een wijk waar bepaalde mensen dachten goedkoop en efficient te moeten gaan bouwen tegenover iemand die woont in een wijk met werkelijk mooie huizen of misschien wel een fantastisch mooi bos.

En het maakt natuurlijk nogal wat uit of je werkelijk hebt mogen leren praten en mogen delen of dat wanneer je altijd maar voor straf luisteren moest naar anderen.

Kortom werelden van verschil die je kunnen hebben gemaakt tot de persoon die je uiteindelijk bent geworden. We hebben zo en zo allemaal onze voors en tegens gekend. De ene iets meer dan de andere, maar dat zal ook wel nooit voor niets zijn denk ik dan maar.

over kracht en energie

Energiestroom is een een wonderlijk iets. Het ontkennen van de stroom der energie is onmogelijk. Ik weet maar al te goed hoe energievelden van een heel erg groot belang zullen zijn en dat mensen zich hiervan amper bewust zullen zijn. Ze zullen denken dat ze vaak iets door hebben, maar het zal slechts een fractie zijn van een veel en veel groter geheel. Het is dus zo en zo onzinnig om je als alwetend op te gaan stellen van wat dit terrein betreft. Ik heb zeer veel ervaring in de kracht van energie en een Japanner die ik een paar jaar geleden nog in Frankrijk ontmoette was er ook al op een bijzondere manier mee bezig. Hij had gemerkt dat woorden een energie kunnen inhouden en zelfs van invloed konden zijn op de energie van mensen. Hoe deed hij dat dan? Hij schreef bijvoorbeeld een positief woord van liefde vlak bij een water en nam toen dat water, liet het invriezen en ging de waterkristallen bekijken. Ditzelfd deed hij met een negatief woord van haat of afschuw, ging het water eveneens invriezen en bekeek opnieuw de kristallen. En wonder boven wonder kwam hij tot de ontdekking dat de kristallen van vorm waren veranderd.

Dit heeft hij toen dus duizende keren laten herhalen, overal ter wereld met telkens verschillende resultaten en daar heeft hij dus tientallen boeken van uitgegeven. Het was zeer bijzondere man en mooie ontmoeting voor mij. Ik vertelde hem dat ik een van zijn boeken vaak ter hand nam voor een les over water. Het boek was in het Nederlands vertaald voor jongere kinderen ( water heeft een geheim)

Over kracht weten verschillende kennissen van mijn ook wel een boekje open te doen. Zo leerde ik ooit een zekere Willem kennen die na een vlucht uit Nederland, plotseling in aanraking kwam met een bijzondere Amerikaanse advocaat die hem wat kon vertellen over de werking van energie. Deze man heette dus Arnold Patent en was er achter gekomen dat mensen vaak dingen niet goed konden begrijpen in het leven omdat ze dingen hadden moeten leren die ze eigenlijk beter niet hadden kunnen leren. Of domweg dingen waren afgeleerd. Met heel veel misvattingen die mensen konden maken met vaak hun zogenaamd wetenschappelijke bevindingen en zogenaamde conclussies die zij zo graag wilden stellen, verkochten zij hun producten en dreven zo vaak oneerlijke handel. Eigenlijk begint dit al zo'n beetje vanaf onze jaartelling waar een zekere Abraham in opstand komt tegen de foute handel van zijn vader Tearach die afgodsbeeldjes wilde verkopen i.p.v. zich bezig te gaan houden met een veel betere energie van werkelijke liefde.

Daarin trok Abraham dus weg van zijn vader en ging op zoek naar een stem van werkelijke liefde en dat was zeker niet gemakkelijk, want wat was zijn houvast? Zijn vader had tenminste beeldjes laten produceren die hij kon verkopen aan de mensen en iedereen kon natuurlijk zien dat het iets voorstelde, iets dat je in je handen kon houden en kon zeggen: Ja, dit is een beeldje waar ik wel in wil gaan geloven.

Maar voor zoon Abraham was dat dus een al te gemakkelijke weg, waar hij domweg niet meer in kon geloven.

Zo ontmoette dus Arnold Patent.

maak maar even kennis met hem:

Het lijkt misschien een sluitende visie en ik kan me voorstellen dat mijn kennis Willem in die tijd er van onder de indruk was. Hij zocht en hij vond iets dat hij toen willde gaan toepassen in Nederland. Hij keerde terug naar Nederland, zocht een lekker rustig plekje op een van de waddeneilanden en schreef er een boek dat hij " SPIEGELOGIE" noemde en die dus gebasseerd waren op zijn contact met die wonderlijk Arnold Patent. Wanneer ik echter terug luister naar de tekst van Arnold zie ik nu heel duidelijk ook de grote beperking van Arnold en uiteindelijk van het concept dat Willem had over willen nemen. Het is zeker een interessante visie, maar het is ook het willen te benoemen van het menselijk wezen door slechts een sterveling, die het ook niet allemaal zo goed in de gaten heeft.

Wat er dus in ieder geval wel werkte was de KRACHTCENTRALE

Ik kan me nog goed herinneren dat ik hiermee voor het eerst mee te maken kreeg. In het boek dat WIllem had geschreven had hij een bijzondere Nederlandse advocaat die helemaal idolaat van het idee van die collega Arnold Patent was, graag een voorwoord willen schrijven. Omdat die vriendin dus ook advocaat was ( dat las ik toen ik het boek van Willem had willen kopen) heb ik contact met haar willen zoeken en vanaf 2003 of 2004, ken ik dus deze vrouw als mijn bijzondere vriendin waarmee ik helaas dikwijls mee aan het bekvechten ben. Niet erg hoor en ook wel een beetje grappig vind ik vaak en vaak adviseerd ze me om naar een film te gaan of een boek te gaan kopen en een paar jaar geleden had ze me zelfs willen adviseren om naar een opera te gaan luisteren en dat was er eentje die ik zeer bijzonder ben gaan vinden. Ik vrijwel altijd in op haar advieszen en daar heb ik nog nooit spijt van gehad. Ze helpt me zeker en ze is dus zeker een erg bijzondere vriendin van me geworden die ik veel meer spreek dan Willem. En we zijn in ieder geval goed aan elkaar gewaagd. We houden gewoon van elkaar en kennen een vreemdsoortige haat-liefde verhouding.

maar goed, alweer wat afgedwaald van de KRACHTCENTRALE

wat was dat?

Het is dus een van de oefeningen in het SPIEGELOGIE boek van WIllem. Er gaat iemand zitten in een stoel en er wordt dan letterlijk energie naar de persoon gezonden en dat is dus mogelijk. Mensen voelen zich naar het zitten in de krachtcentrale stoel dus heel erg relaxed en vrij van veel negatieve gevoelens. Energie van mensen is dus zondermeer een vaststaand feit en is dus echt zo dat je energie met meerdere mensen kunt gaan bundelen tot een grote sterke kracht. Dit princiepe komt dus eigenlijk ook voor in iedere vorm van oorlog. Zo zag ik in 2013 een eindexamenwerk van een Iranese filmmaker die een rapportagefilm had willema maken tussen de oorlog tussen Iran en Irak en hierin letterlijk kon laten zien hoe soldaten voordat zij aan het front gingen vechten blood werden gesteld aan een dergelijke krachtcentrale die toen dus niet werd uitgeoefend door iemand in een stoel, maar toen kon ontstaan door een gezamelijke toon van zingen. Deze energie vinden mensen terug in vrijwel iedere musical of opera waar ze van kunen genieten. Een gezamelijke klank van woorden in beweging vormen een zeer grote krachtcentrale. Maar het blijkt dus ook uit dit voorbeeld dat men zich wel kan gaan afvragen met elk doel men zich hier toe verlaat?

Is het een oorlog waarvoor men zich wil sterken?

Of is het een meer werkelijk liefdesvolle oplossing die met wil gaan?

Je kunt dan gaan denken aan Cain en Abel

Cain bedekend " schepsel"

Able betekend " niets"

Wanneer je er achter zult komen dat deze woorden al een behoorlijke energie zullen verspreiden, kan je hun verhaal ook veel beter begrijpen. En dit is natuurlijk een manier waarop je de hele Bijbel zult kunnen lezen. Namen werden nooit zomaar bedacht en hebben dus ook een zeer bijzondere betekenis. Zelfs merk ik dat op wanneer ik naar mijn eigen naam kijk. Namen zijn dus zeker met energievelden verbonden, maar blijven in hun werkelijke betekenis maar een 7% van de meest duurzame communicatie. klik maar eens op het woord van: KRACHTCENTRALE

of lees:

Tijdens het fanclubspel is het handig om in een kring te zitten. Je begint met het kiezen van een (spel)leider. Iedere week mag dat iemand anders zijn. De leider is de persoon die bijv. teksten voorleest, een  krachtcentrale  geeft aan iemand die daar behoefte aan heeft, kortom: de leider 'leidt' het fanclubspel in goede banen. Het is belangrijk om zelf ook eens de rol van leider op je te nemen. Een fan kan zich spontaan aanmelden als leider en/of de fans wijzen er spontaan één aan. Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat dit proces in het algemeen volautomatisch verloopt!
Nadat de leider eenmaal gekozen is nemen de fans elkaar bij de hand (duimen links!) en begin je met je fans de energie in de groep te harmoniseren. Iedereen sluit de ogen en haalt diep adem, komt tot rust en richt de aandacht op het gevoel los van je gedachten (of je probeert dit, proberen is al goed genoeg dus maak je geen zorgen als het niet lijkt te lukken!). Vervolgens leest de leider de liefdesverklaring gevolgd door de zelfverheerlijking Hierna opent iedereen de ogen, kijkt elkaar diep in de ogen en laat de handen los!

Het conflict tussen de zogenaamde wetenschap en realiteit

Mensen zijn rare wezens en laten zich niet zeldzaam leiden door zogenaamde weetjes die zij kunnen begrijpen.

Ze willen dan hun vinger kunnen leggen op van wat ze uitgerekend hebben en dat volgens hun de absolute waarheid zal zijn.

Wanneer bijvoorbeeld iemand vind dat 1 + 1 = 2 toch echt een onomkeerbaar feit zal zijn, zal de persoon zich zonder het zelf door te hebben behoorlijk gaan beperken en zich misschien wel voor 200% willen gaan richten op die ondervinding.

We hoeven niet ver te kijken wanneer we deze zogenaamde wetmatigheid van de andere kant willen laten zien. De meeste mensen kennen de supergeleerde Einstein wel en zien hem nog steeds als iemand die zondermeer wetenschappelijk een grootheid is geweest die volgens de zogenaamde wetenschap grote gebieden heeft kunnen veroveren. Toch kijken we naar de mens Einstein dan zien we veelal een ongelukkig mens die van het leven keer op keer maar niets van begreep, van het ene mislukte huwelijk in het andere wilde gaan en vaak standvastig zich overal wilde vertonen op blote voeten. In zogenaamde logische wetenschappelijke termen zal dus Einstein een zeer rare snuiter zijn geweest en iemand die ze dus niet allemaal op een rijtje had. Toch is de realiteit van " zijn gekte"  het feit waardoor hij zich ergens bovenuit wist te steken. Hij kon baanbrekend en juist als zeer wetenschappelijk worden beschouwd terwijl hij zich aan weinig confenties wist te houden. Hij kon zelfs ongemerkt een stroomversnelling doen veroorzaken. Eentje waar de zogenaamde wetenschap tegenwoordig nog steeds mee in het rond wil wapperen en wil zeggen: Kijk maar, hij had het bij het rechte eind!

 

Dit zijn dus tegenstrijdighede die eigenlijk bij ieder mens te signaleren zijn. Er woed echter een oorlog tussen menselijke bevinding en realiteit en men kan er niet mee aannemen dat de werkelijke bedoeling van iets in alle gevallen dan een geheel andere is. Men blijft dogmatisch volhouden aan wetjes en wetmatigheden die men ooit eens heeft gevonden en niet meer in de gaten gehad dat het hier gaat om zeer persoonlijke bevindingen die zeer onrealistisch zullen zijn. Het is in feiten een strijdende natuur in ons menselijk wezen die bij een te beperkt geestelijk vermogen nooit verder kan komen.

Iets meer over Albert Einstein

Hij leefde van 1879-1955 en was van Duits-Zwitsers en zelfs van Amerikaanse afkomst en wordt door de meeste mensen gezien als de allerbelangrijkste natuurkundige uit de hele geschiedenis. Zijn bekendheid is vooral te wijten aan zijn zeer grote nieuwgierigheid en lef die hij openbaarde in experimenten. Zonder verder over hem na te denken staat ALbert Einstein eigenlijk voor het woord INTELIGENTIE voor vele nazaden. Zijn stelling worden dan ook zondermeer tot absolute waarheid genomen door mensen die zich wetenschapper wilen gaan noemen. Wie er twijfel trekt over de mens EInstein is niet wetenschappelijk denken dan de onderontwikkelden van mensen die maar al te vaak zijn gaan denken dat zij de wetenschap zelf zullen zijn geworden door dit zo te bestempelen. Dat hier een zeer kortzichtige en onrealische blik achter schuil zal gaan, vallt echter niet te ontkennen.

Wat vele zogenaamde wetenschappers zich niet willen realiseren

De kwestie van determinisme in de wetenschap leidde tot vragen over Einsteins opvatting over theologisch determinisme en hij geloofde dus wel in God, maar had er bedroevend weinig van begrepen.Maar Einstein geloofde dus wel in God die een harmonieuze ordening in de wereld kon bewerkstelligen.Ondanks het feit dat Einstein zichzelf  hiermee zeker geen atheïst wilde noemen, had hij niet alles van de Bijbel door kunnen krijgen. het waren voor hem vaak te onbegrijpelijke verhalen. Hij voert hierin dus de boventoon in een zeer wankele zogenaamde wetenschap die door velen studenten en mensen die zich later ook maar " wetenschapper"  wilden gaan noemen, maar klakkeloos overgenomen.

 

In een brief aan zekere Max Born uit 1926 maakte Einstein de opmerking dat kwantummechanica zeker indrukwekkend is, maar dat het nog niet de weg van de waarheid is. Hij haalt aan dat theorie hem dichter bij God zal kunnen brengen en dat hij er van overtuigd is dat God echt niet iemand is die met dobbelsteentjes zit te gooien. Hierop gaf Niels aan dat hij zich stoorde aan zijn beredenering met God.

 

 

 

Nog even iets over het opgroeien van Einstein

Albert Einstein werd op 14 maart 1879 geboren te Ulm. Hij was de zoon van Hermann en Pauline Einstein (meisjesnaam Koch) Hermann Einstein was onder meer beddenverkoper en later met zijn jongere broer Jakob fabrikant van elektrotechnische apparatuur voor elektriciteitscentrales en straatverlichting in München. Hermann en Pauline Einstein-Koch kregen nog een dochter die ze  Maja noemden. Het was een vrijdenkende Joodse familie waar Einstein eveneens viool heeft leren spelen. Dit wist hem eigenlijk zijn hele leven zeer te ontspannen. Met het cadeautje dat hij eens kreeg van een kompas werd Einstein zeer geïnteresseerd en aangetrokken tot de onzichtbare magnetische kracht in de natuur waar ook de mens iets van te weten kon komen.

 

In 1895 verhuisde zijn ouders van München naar Pavia in Italië, maar Einstein mocht in München blijven om zijn middelbare school af te maken. Na één trimester hield hij de eenzaamheid en een strenge school niet meer uit en wilde hij weer bij zijn ouders gaan wonen. Einstein had dus duidelijk zijn familie nodig. Uiteindelijk kwam Einstein terrecht op de technische universiteit van Zürich. Einstein wilde zijn Duitse staatsburgerschap opzeggen om de dienstplicht te ontlopen, waardoor hij toen even staatloos werd. In 1900 behaalde Einstein zijn lesbevoegdheid als leraar natuurkunde. Zijn cijfers waren een 5 voor theoretische- en experimentele natuurkunde en voor astronomie, 5,5 voor functietheorie en 4,5 voor een opstel over warmtegeleiding (op een schaal van maximaal 6). Hij verkreeg het Zwitsers staatsburgerschap in februari 1901.

Shockerend met beeld, woord en klank

Een klein meisje uit mexico liet me kennis maken met Pinche Menso, een liedje van een jong meisje met ukelole werd vertoond voor de Nederlandse televisie, veel mensen voelden zich geraakt en irriteerden zich dood en anderen wilden gelukkig minder op de waarde van woorden letten en luisterden naar de klank en het beeld. Kijk bijvoorbeeld naar ratten als etenswaar, naar het beeld van een ongehoorzame leeuw tot zijn dresseur, naar een manier van opstappen op een paard van een kind of naar een prinche Menso die dan opeens Pinche Holandeses vertolkt waar veel Nederlanders door geschokt bleken te zijn. Ook kijk in vol bewondering van iemand die sexy danst met een kunstbeen.

 

Shocking with image, word and sound

A little girl from Mexico made ​​me acquainted was shown on Dutch television, with Pinche Menso, a song of a young girl with Ukulele many people were touched and irritated and others would happily pay less attention for the words and listened to the sound and would see the  image. For instance, consider rats as food, in the image of a lion disobedient to his trainer, a way of a child to go on a horse or to a prinche Menso who suddenly Pinche Holandeses performed by  many Dutch appeared to be shocked. Also watch in admiration of someone sexy dancing with an artificial leg.

Diner song with rats

Child find easy way to come on the back of a horse

 

  The Lion-king that was not listen anymore

 

 The 15 year old little woman with het song agains Holland

Schaamte

 

Bij de overdracht van mensen heeft men ook te maken met het begrip van schaamte, maar wat is schaamte dan precies?

Schaamte is een onaangename psychosociale emotie waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden bepalend is.

Schaamte is daarmee een sterk cultureel bepaald fenomeen, dat ongeveer de tegenpool van het eergevoel vormt. In tegenstelling tot juridische definities van schuld is schaamte strikt subjectief, zodat mensen die identieke daden stellen zich individueel meer, minder of helemaal niet daarvoor kunnen schamen. Het Franse woord gène (dat onder meer teruggaat op gehenna, Hebreeuws voor hel of folterondervraging) benadrukt de fysiek merkbare onbehaaglijkheid die met schaamte vaak gepaard gaat.

 

 • zelfstandig naamwoord - je opgelaten en schuldig voelen
  Voorbeeld: zij voelde schaamte over de manier waarop haar moeder praatte. van schaamte door de grond gaan
 • een gevoel dat iemand de neiging geeft zich te verbergen voor anderen Het jammerlijk mislukken van zijn beloofde verbeteringen vervulde hem met schaamte .
 • Bezwijken onder de dreiging van sociale afwijzing; door de grond willen zakken, uit de aandacht willen verdwijnen. Schaamte ontstaat als men de dreigende afwijzing nog wil afwenden maar geen uitleg
 • gevoel van onbehagen over gemaakte fouten

 

Vraag

  

Wat is de diepere betekenis van de gevoelens van schuld en schaamte?


Hoe kan ik ze het beste onderzoeken, hoe er het beste mee om te gaan, hoe ze op te laten lossen en wat is de zin ervan?
Alvast bedankt.

.

Antwoord

 

Schuld en schaamte hebben elk hun eigen oorzaak en daardoor ook een eigen betekenis en wijze van aanpak.
Schuld is een nalatigheid waarvan men op de een of andere manier bewust is geweest op het moment dat het gebeurde.
Schuldgevoelens ontstaan doordat we iets geweigerd hebben. Dit weigeren kan op een heel subtiel niveau zijn geweest, een flits van een seconde dat we wisten het niet te moeten doen en het toch deden. En alle andere gradaties die bewuster waren. Tot en met een waarschuwing die luid en duidelijk aan ons werd gegeven.
Een waarschuwing die zowel uit onszelf kan komen of door een ander kan worden gegeven.
Maar in alle gevallen wilden we niet luisteren.
Zelfs in gevallen waarvan men in het algemeen zegt: ‘Daar kun je toch niets aan doen, je was nog zo klein, hoe moest je dat hebben kunnen voorkomen?’
Zelfs dan vindt er een weigering plaats in het gevoelsleven, hoe klein we ook zijn, een schuldgevoel vindt zijn oorsprong in deze weigering. Of dit nu redelijk is of niet, doet er niet toe, het schuldgevoel is er.

Schaamte heeft meer met normen en waarden te maken, met regels en ideeën waaraan men zich op de een of andere manier niet gehouden heeft.
Men kan zich schamen over de eigen kleinzieligheid, de getoonde jaloezie, de beleefde wraakgevoelens. Iets wat je eigenlijk niet zou moeten doen of voelen, maar wel hebt gevoeld of gedaan.
Schaamte is daardoor meer maatschappelijk en/of cultureel geladen. Schaamte in sommige culturen (denk aan eerwraak bijvoorbeeld) heeft een hele andere diepte en beleving dan bij ons in het Westen.
In het algemeen: schuld is persoonlijk geladen, schaamte is zowel persoonlijk als sociaal-cultureel geladen.
 

De aanpak

Schuldgevoelens pak je aan door ze eerst te erkennen.
Dit betekent dat je jezelf geen enkele verontschuldiging of verzachting toestaat. Je bent schuldig. Volledig verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.
Hoe klein je ook was.
Alleen door zo totaal deze schuld te erkennen, haal je het initiatief weer naar je toe. Want als jij voor honderd procent schuldig bent, dan ben je ook in staat daar iets aan te veranderen.
Deze verandering is alleen mogelijk door eerst deze aanvaarding volledig te doorvoelen.
De volgende stap is een besluit in jezelf te formuleren waarmee je deze schuld kunt herstellen. Want dat is het mooie van het leven: altijd zijn we in staat te herstellen, goed te maken wat we in andere tijden verkeerd hebben gekozen. Nu besluiten we het goed te doen. Dit besluit vraagt een persoonlijke formulering die het mogelijk maakt dezelfde weigering niet meer te maken.
Vanaf nu nemen we het besluit zeer goed op te letten bij elke weigering die ons innerlijk aangeeft. De scherpte van deze opmerkzaamheid is de andere zijde van de volledige aanvaarding en opneming van het schuldgevoel.
Door deze opmerkzaamheid toe te passen en te ervaren dat we daartoe werkelijk in staat zijn, lossen we met elke keer dat we dit doen, onze schuld af.
Besluit voor besluit herstellen we onszelf, verruilen we de oude weigering voor een actuele en vrijmakende keuze.

Schaamte vraagt een andere aanpak. Dat waarvoor men zich schaamt, is een onvolwassenheid van onze persoonlijkheid.
Je kunt je ervoor blijven schamen maar effectiever is het om te achterhalen waarom je die gevoelens hebt. Waarom ben je jaloers? Waarom heb je die neiging? Waarom schaam je je voor je uiterlijk? Voor je beperkte middelen? Voor de dingen die je in het verleden in een drieste bui hebt gedaan?
Je zult ontdekken dat er achter elk schaamtegevoel een tekort verborgen gaat. Achter de jaloezie ligt een tekort aan aandacht. Achter je onzekerheid
ligt een onderwaardering van jezelf en daarachter liggen herinneringen waarin anderen je plaagden, etc.
Achter je wilde verleden ligt een grote behoefte aan losmaking, vrijmaking. Schaamte is een zwakke plek die nog sterk moet worden.
Zoals schuldgevoel een weigering is die nog één keer gevoeld moest worden om je daarna te kunnen vrijmaken van je eigen veroordeling, zo is schaamte de oproep je vrij te maken van het oordeel van anderen

 

Theije Twijnstra.

Maak jouw eigen website met JouwWeb