("klaarover" Hans)

WERKELIJKE LIEFDE

Omdat werkelijke  liefde eeuwig is

Nimmer zal hoeven temperen

En het zal stralen en verspreiden

Als een alles betekenend licht van leven.

 

Deze krant van het hart zal niet nimmer negatief willen bepalen

niet willen veroordelen van wat niet werkelijkheid is

en barmhartig zijn in alles dat het ondervind in al zijn  puurheid

een beweging van werkelijke liefde en de enige naakte waarheid.

de smaak van Goddelijk

het beeld van verrukking

de straling van warmte

en de geur van werkelijke rust en diepe meditatie

Een stroom die ons laat beseffen van wat werkelijk is

en die nimmer zal verdoezelen

opdat wij ons nimmer zullen bedriegen

en ons nooit met valse hoop zullen bederven.

 

Nee, werkelijke liefde is het zijn

in het allerdiepste bewustzijn van het werkelijk zijn

een trilling,  een tinteling, een straling

van warmte die nimmer zal bekoelen en immer zijn vuur zal laten branden

TRUE LOVE

Because true love is eternal

Will never have to temper

And will radiate and spread

Like an all meaning light of life.

 

This newspaper of the heart will never want to determine negative

don't want to condemn what is not reality

and merciful in all the sub will be in purity

a movement of true love and the only naked truth

 

the taste of Divine

the image of delight

the radiation of heat

and the smell of real peace and deep meditation

 

A stream that lets us realize what is really

and that will never cover

that we will never deceive us

and will never spoil. us with false hopes

 

No, real love is his

in the deepest consciousness of the truly

a vibration, a tingling, a radiation

of heat that will never be cool and for ever fire will burn

Watchman Nee and Witness Lee—Two Ministers with One Ministry

Watchman Nee and Witness Lee - Two Ministers with One Ministryfoundation.
- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

Watchman Nee and Witness Lee—Two Ministers with One Ministry

De Stroom

uitgever van de werken van Watchman Nee & Witness Lee,

en officiȅle uitgever van Living Stream publicaties in Nederland.

Living Stream Ministry is een non-profit organisatie die zich wijdt aan het publiceren van de werken van Watchman Nee en Witness Lee.

Living Stream Ministry heeft tot doel: alle gelovigen van geestelijk voedsel voorzien, zodat zij kunnen groeien in het goddelijke leven voor de opbouw van het Lichaam van Christus.

http://www.destroom.com/

 

WATCHMAN NEE

Watchman Nee werd een Christen op zeventienjarige leeftijd in China in 1920, en begon in datzelfde jaar er over te schrijven. Uiteindelijk werd hij met hart en ziel zijn leven tot het Christelijk leven willen geven waarbij "Zijn Lichaam" (Christus dus) beschouwd wordt als het middelpunt. Christus liet zijn werk voortzetten door het zogeheten "Gemeenteleven". Hier vanuit ontstond het idee om de beweging die voort werd gedreven door Watchman Nee en Witness Lee " Het gemeenteleven"  te willen gaan noemen.

"Gemeenteleven" komt zogezegd niet voor in het woordenboek, maar het woord " Gemeente"  natuurlijk wel. Het gemeenteleven is niets anders dan het leven in een gemeente zoals die hier door Christus zal zijn bedoeld. De Bijbel spreekt herhaaldelijk over "Het gemeenteleven"

Zijn werk by ExstraSavings\\\0022 ""> omvat o.a:

  • Het Overwinnende Leven
  • De Gebedsdienst van de Gemeente
  • Het Normale Christelijke Geloof
  • De Heerlijke Gemeente

Omdat meerdere betekenissen vaak een betere uitleg geven van een persoonlijke opvatting geef ik een 8-tal definities van van het woord GEMEENTE:

01 Gemeente

Gemeente, Gr. ekklesia, betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het woord Kerk. Ekkle- sia (Gemeente, Kerk) slaat op alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ (Rom 12:5; 1Kor 12:27; Ef 1:22, 23; Kor 1:18). De Gemeente is goed te onderscheiden van ‘de gehele christenheid als verantwoordelijk getuigenis op
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

02 Gemeente

kleinste bestuurlijke eenheid in Nederland
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

03 Gemeente

1) Autonoom deel van de staat 2) Bestuurseenheid 3) Bestuurlijk gebied 4) Bestuur 5) Bestuurlijke eenheid 6) Deel van staat 7) Deel van een land 8) Deel van de staat 9) Deel van een staat 10) De gezamenlijke burgerij 11) De gewone burgerij 12) Gezamenlijke burgerij 13) Gezamenlijke gelovigen 14) Gezindte 15) Gemeenschap 16) Kerkdorp 17) Kerk 18) Kl
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEMEENTE/1

04 Gemeente

[bestuur] - Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn: Twee gemeenten kennen deelgemeenten waarin de gemee
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)

05 Gemeente

[kerk] - Een gemeente is in de protestantse traditie een plaatselijke geloofsgemeenschap. Het nationale kerkverband wordt meestal met de term kerk aangeduid. Het equivalente begrip in het katholicisme is de parochie. In Nederland zijn er 1832 protestantse gemeenten (2006). ==Eerste gemeenten== De eerste gemeenten ontstonden
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(kerk)

06 Gemeente

[China] - Een gemeente (officiële Engelse vert.: township) is één van de lagere bestuurlijke vormen in beide China`s. ==Volksrepubliek China== In de Volksrepubliek China is het bestuur van de gemeente verdeeld tussen de gemeentesecretaris van de Chinese communistische partij en de burgemeester (乡长). Een gemeentebeamb
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(China)

07 Gemeente

[Frankrijk] - Een gemeente is in Frankrijk de laagste vorm van bestuur. Het Franse woord commune (gemeente) dook voor het eerst op in de 12e eeuw. Het werd gebruikt om een kleine gemeenschap aan te duiden. In de negentiende eeuw is de commune de opvolger geworden van de parochie (fr.paroisse) die tot dan de kleinste Franse
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(Frankrijk)

08 Gemeente

bestuurlijke eenheid; geloofsgemeenschap (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gemeente

 

 

Een bijzonder verhaal van de jonge Watchman Nee

Watchman leefde van 1903 - 1972 Van alle Chinezen heeft niemand zo'n grote invloed gehad op christenen in het Westen als Watchman Nee

Een bijzonder verhaal dat ik ooit ergens las gaat over Watchman die aan het eind van zijn studie was gekomen en steeds meer wilde gaan geloven in het Christendom. Het Christendom werd hem voornamelijk door zijn moeder aangedragen. In die tijd werd Watchman al eens onterecht ergens van beschuldigd door eens zijn eigen moeder. Hij zou volgens haar een hele dure Chinese vaas hebben laten vallen en daar had zij haar zoon toen een ongenadig pak slaag voor willen geven. Onterecht dus. Enfin, even na die gebeurtenis kwam er een zeer belangrijk spreker over de Bijbel in de buurt en zijn moeder wilde heel graag dat haar zoon Watchman daar naar toe zou gaan. Maar Watchman was natuurlijk nog steeds boos op zijn moeder vanwege dat zeer onterechte pak slaag. Dat kon hij natuurlijk ook niet zomaar vergeten, gewoon omdat hij het helemaal nooit gedaan had.

Het ligt dus geenszins in de Chinese aard om in zo'n situatie je eigen kind een excuses aan te bieden. Hoewel de moeder natuurlijk te horen had gekregen van haar zoon dat hij die vaas werkelijk niet had gebroken, was die moeder dan ook eerst niet van plan geweest om enig excuus aan haar zoon aan te gaan bieden. Maar uiteindelijk wist de moeder tegenover haar zoon Watchman haar werkelijk geen raad meer er mee.

Ze wilde toen dus net een hymnal gaan zingen, zat al achter de piano en kreeg toen de ingeving om haar zoon Watchman toch een excuus te gaan maken. Dit is dus echt heel erg ongewoon in China.

Eigenlijk wilde ze toen gewoon even maar een hymnal gaan zingen om haar gedachte even af te kunnen leiden. Maar nee, het ging niet en plotseling stond op en liep naar haar zoon Watchman en gaf hem haar welgemeende excuses.

Gezien het feit dat zoiets totaal ongebruikelijk in China is, werd dit door zoon Watchman ook als een zeer bijzondere daad beschoud.

Kort daarop is hij voltijds met de Bijbel aan de gang gegaan en kreeg hij daar in China heel veel volgelingen mee.

Zoveel dus dat de Chinese regering erg bang voor hem was geworden en deze hem dus op een leeftijd van nog geen 50 jaar, via een list gevangenis gezet, Tot zijn zijn dood heeft gevangen gezeten. (uiteindelijk 20 jaar - van 1952-1972) Aanvankelijk hadden ze hem nog een keertje vrij willen laten, maar dan moest hij wel zeggen dat hem een geestelijke dwaling was overkoming waar hij spijt van kon betuigen, maar Watchman weigerde dat, waarna nog naar een strengere gevangenis werd geplaatst waar zelfs zijn vrouw hem niet meer kon bezoeken. Zijn vrouw is overleden toen nog overleden toen hij in de gevangenis zat. Een aantal maanden later is Watchman Nee toen in de gevangenis overleden. Onder zijn matras had hij een bijzondere tekst achtergelaten uit de Bijbel.

Een belangrijke gelovige met wie Watchman Nee in China veel heeft samen gewerkt was de Chinees Witness Lee. Deze heeft de aanvankelijke methode van Watchman Nee mee de grens over willen nemen, zodat men over de hele wereld kennis kon maken van een bijzondere methode.

Zelf dacht ik in 1e instantie dat het heel normaal is dat ouders ook aan kinderen een excuus kunnen gaan maken, maar dit was dus niet zo.

En helemaal in China niet. Ook al zijn ouders  vele malen er van overtuigd dat ze iets onterecht doen, ze zullen vrijwel nooit zoiets willen toegeven aan een kind.

 

WITNESS LEE

Witness Lee werd een Christen in 1925, en ving onmiddellijk aan met de studie van het Woord. In het begin van 1934 sloot hij zich aan bij het werk van de Heer in Shanghai by ExstraSavings\\\0022 "">,

onder het leiderschap van Watchman Nee, en werd uiteindelijk diens naaste medewerker.

In 1962 emigreerde Witness Lee op verzoek van Watchman Nee naar de Verenigde Staten waar hij het werk van het gemeenteleven voortzette. Zijn gesproken en geschreven diensten zijn te vinden in Gods by ExstraSavings\\\0022 ""> Dit gaat over een nieuwtestamentische economie - waarin Christus en Zijn Lichaam centraal staan. De volgende werken worden vaak als representatief voor Witness Lee beschouwd:

  • De Allesomvattende Christus
  • Gods Economie
  • De Ervaring van het Leven

Witness Lee zette zijn dienst trouw voort - alsook zijn training van gelovigen vanuit de hele wereld - Op 9 juni 1997 stierf hij op 91-jarige leeftijd.

 

Watchman Nee and Witness Lee—Two Ministers with One Ministry

Watchman Nee and Witness Lee - Two Ministers with One Ministry

 

By Tom Smith 15 Comments

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

They were two Christian workers from the same country—China. Both were brilliant students with promising futures. Both were dynamically saved by ExstraSavings\\\0022 ""> as teenagers and became diligent students of God’s word and zealous gospel preachers. Both also became prolific speakers and writers. Both were persecuted for their ministry. Both changed many lives.

The ministry by ExstraSavings\\\0022 ""> of Watchman Nee and Witness Lee has brought a treasury of spiritual truth and life to the Body of Christ. Sadly, some amount of misinformation has left the greater part of the wealth of this printed ministry little known to God’s people.

So in this post, I’ll briefly tell the story of these two brothers and their blended ministry—one which I’ve been enjoying for nearly four decades. It’s my hope that this treasury of continuous ministry of nearly 75 years will become well known, thus bringing an immeasurable supply to the entire Body of Christ.

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

Who was Watchman Nee? 

 

To introduce Watchman Nee, I can only say that he was a seer of the divine revelation in the present age. That’s also the title of the biography written about him by his co-worker, Witness Lee. I can’t do justice to Nee’s life and work in such a short post, so I can only recommend that you read the biography or check out this website on his life. I can say that in the span of his 30 years of public ministry, he made an indelible mark on the face of by ExstraSavings\\\0022 ""> Christianity in China, and through his writings he also made a mark on Christians throughout the world, including many in the house-based churches in America.

Nee was born into a Congregationalist Christian family in 1903, in the Fukien Province of southern China. He was saved at the age of 17 in 1920. After hearing the prevailing preaching of traveling evangelist Dora Yu, Nee experienced a dynamic salvation. This salvation brought him into a life of spiritual pursuit and complete by ExstraSavings\\\0022 ""> consecration to his Savior and Master that continued until his death in 1972.

In his early years, Nee was greatly helped by the perfecting of an older British missionary, Margaret E. Barber. Sister by ExstraSavings\\\0022 ""> Barber helped Nee to know the divine life, the work of the cross, the life of faith, and the hope of the Lord’s coming. She also helped him to realize the errors of denominationalism and how it divides the Body of Christ. Through Sister Barber, Nee was introduced  to some of the classic Christian writings from the West, especially those of the Plymouth Brethren.

Nee was both a zealous gospel preacher and a diligent student of the Bible. He was also a voracious reader, studying both the expositions of his Western forbearers and the biographies of men of faith throughout church history. From his reading he gained profound insight into the situation of the New Testament by ExstraSavings\\\0022 ""> church throughout the past centuries. Based on what the Lord showed him, Nee followed the Lord’s leading to publish Christian magazines and books.

Because Nee was faithful to obey the Scriptures, to drop traditions, and to establish local churches, he was misunderstood and persecuted by various Christian groups and the Chinese government. He was even mistreated by some of the churches raised up by him. Such persecution culminated in his being imprisoned by the Communist government in 1952 and kept in confinement until his death in 1972. However, the note he left just before his death indicates that he never lost his faith in his victorious Lord:

“Christ is the Son of God who died for the redemption of sinners and resurrected after three days. This is the greatest truth in the universe. I die because of my belief in Christ. Watchman Nee.”

Nee’s most widely-recognized and appreciated books are The Normal Christian Life and The Normal Christian Church Life.

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

Who was Witness Lee?

Witness Lee was born in 1905 in the Shantung Province by ExstraSavings\\\0022 ""> of Northern China. He was also born into a Christian family, one of Southern Baptist persuasion. He was saved in 1925 at the age of 19. His dynamic salvation, accompanied by an immediate consecration of his life and future to the Lord, put him also on a pathway of pursuit that did not cease until he went to be with his Lord in 1997.

Lee began to study the Scriptures with help from the teachings of the Plymouth Brethren, diligently learning all the types, figures, and prophecies in the Scriptures. In the process of his seeking after God’s word, he came in touch by ExstraSavings\\\0022 ""> with the publication by ExstraSavings\\\0022 ""> work of Watchman Nee. Lee began to not only read but also to correspond with Nee, finding great help from Nee’s writings and letters.

Lee received much help from reading Nee’s publications. He considered Nee his spiritual father even though Nee was only two years his senior. In 1932, Nee invited Lee to join him in the Lord’s work. Lee willingly left his own prospering work in Northern China to serve in the ministry under Nee. He became Nee’s closest and most faithful co-worker, carrying out one work with him.

This relationship developed, and for 17 years the two labored together in China. Nee highly regarded Lee and entrusted the entire publication work to him, as well as much of the administration of the work among the churches established through their ministry.

In 1949, Nee called his co-workers together and said that Lee should leave China. Nee realized that the change of the government in China to communism could mean the end of their ministry there. He felt that if their work would be stopped in China, someone must go out so the light they had received from the Lord would continue by ExstraSavings\\\0022 ""> shining. Nee indicated strongly that Lee should carry their ministry safely outside of China. Though Lee wished to remain in China, he followed the fellowship from Nee and left China for Taiwan, where he continued to labor throughout the 1950s.

Through Lee’s ministry, within five to six years the number of believers meeting on the island of Taiwan increased from three or four hundred to over 40,000. After ministering in Taiwan for nine years, the Lord led Lee to make some visits to the West. He  was first invited to conduct conferences in London, England, and Copenhagen, Denmark, in the Spring of 1958. He also made three visits to the United States from 1958 to 1961.

Through his travels, Lee saw a great spiritual need in the West. He became burdened by the Lord that some workers should go to meet this need. Eventually by ExstraSavings\\\0022 "">, the Lord burdened Lee himself to go. Though he would again be starting from almost nothing in a completely new country, Lee followed the Lord to the United States in 1962. He was led to Los Angeles to begin his ministry there and gave his first conference there in December 1962 on the all-inclusive Christ. (You can get a free copy of the book from that conference from Bibles for America or read it online.)

In his ministry in America, Lee endeavored to present the riches of Christ from every book of the Bible by ExstraSavings\\\0022 ""> so that the believers would be enlightened to enjoy Christ as their life, giving Christ the first place in everything. He also labored to bring in church practice that matched the New Testament pattern, expressing the oneness of Christ’s Body and bringing every member into function.

Lee continued to travel and speak in weekly by ExstraSavings\\\0022 ""> meetings as well as in numerous conferences and semi-annual trainings. He labored faithfully for the Lord until his death in June of 1997. His most notable publication was the Life-study of the Bible—a comprehensive study of the books of the Bible from the perspective of the believers’ experience and enjoyment of the divine life. The production of this work spanned over 20 years, from 1974–1995.

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

Two ministers sharing one ministry

Having read the writings of both ministers over many years, I can testify that their ministry was truly one, having one governing vision and goal—that of ministering Christ for the building up of the one Body of Christ. In Peter’s fellowship by ExstraSavings\\\0022 ""> about the replacement of Judas with Matthias he said, “For he was numbered among us and was allotted his portion of this ministry” (Acts 1:17). The footnote on this verse in the New Testament Recovery Versionsays,

“…Though the apostles were twelve in number, their ministry was uniquely one—this ministry, a corporate ministry in the principle of the Body of Christ by ExstraSavings\\\0022 "">. All the apostles carried out the same ministry to bear the testimony by ExstraSavings\\\0022 ""> not of any religion, doctrine, or practice but uniquely of the incarnated, resurrected, and ascended Jesus Christ, who is the Lord of all.”

This was my realization about these two servants of the Lord, about Watchman Nee and Witness Lee. They carried out one corporate ministry in the principle of the Body of Christ. One testimony to this can be found in the two volumes of Messages Given during the Resumption of Watchman Nee’s Ministry. You can review the series of messages in these books online at ministrybooks.org. In this publication by ExstraSavings\\\0022 ""> are messages given when Nee and Lee came together in 1947–1948. Some chapters record Nee and Lee’s speaking in the same meetings, and you can sense that they were truly one.

However, some have said that Lee was different from Nee. They say that Nee was very good, but Lee changed and taught heresy. Thankfully, some of these erroneous statements have now been corrected by such respected organizations as the Christian Research Institute, in a special edition of their Christian Research Journal entitled “We Were Wrong.” But, unfortunately, much misunderstanding still remains.

However, a thorough review of Nee’s and Lee’s writings shows the close by ExstraSavings\\\0022 ""> relationship between the two. They were the same in their ministry concerning the Triune God, the eternal plan of God, the person and work of Christ, the experience of the eternal life, the Spirit, the salvation of God, the church—both universal and local—and the New Jerusalem as the eternal dwelling place of God and His redeemed.

If you read their collected works, available from Living Stream Ministry, you’ll see that they taught the same thing, were of the same spirit, and ministered with the same goal—to minister Christ for the building up of the Body of Christ in oneness, expressed in local churches all over the earth. Interestingly, a man imprisoned with Watchman Nee, after being released from prison, went on a quest to find Witness Lee. He told the believers he met in America that Watchman Nee had told him, “When you see Witness Lee, you’ll see me.”

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

What does it mean to you as a Christian reader?

As a reader, you could take the critical concepts of some who have tried to separate these two authors by ExstraSavings\\\0022 ""> and only receive the popular ministry of Watchman Nee. Or you could do your own research and explore the vast wealth of the full ministry of both authors now available online. The entire Collected Works of Watchman Nee can now be freely read online, as well as the entire Life-study of the Bible by Witness Lee. You can find them at ministrybooks.org. I hope you’ll take the time to compare.

For example, read Song of Songs spoken by Watchman Nee in 1934. Then read the Life-study of the Song of Songs spoken by Witness Lee in 1995. I believe you’ll be impressed by the harmonious relationship between these two authors. (Both  of these books are available to read online at ministrybooks.org.)

Since the Dark Ages, seeking Christians have stood on the shoulders of those who’ve gone before them to open by ExstraSavings\\\0022 ""> God’s word more and more. In like manner, Nee and Lee endeavored to further open the treasury of God’s word to God’s people. All I can say is that Witness Lee received everything from Watchman Nee, and then went even further. He stood on Nee’s shoulders. He simply added another layer to the same building on the same foundation.

To learn more about these brothers you can also watch this short Youtube video titled A Brief Affirmation of Watchman Nee and Witness Lee.

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

Recommended for you

Have you ever wondered what the early New Testament church practice looked like? There are few details by ExstraSavings\\\0022 ""> recorded in the New

Hi, my name is Tom Smith and I’m the author behind Holding to Truth in Love. I decided to start by ExstraSavings\\\0022 ""> this blog because I want

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

  About the Author  Tom Smith

Hi. My name is Tom Smith. I'm the writer behind Holding to Truth in Love, and I love the Lord Jesus and His life-giving Word. Please feel free to send me an e-mail through the contact by ExstraSavings\\\0022 ""> page if you have any questions or to subscribe to future posts if you'd like them to be delivered to your inbox. Thanks!

- See more at: http://holdingtotruth.com/2012/10/19/watchman-nee-and-witness-lee-two-ministers-one-ministry/#sthash.xuZTXMPY.dpuf

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb