Het ontstaan van Divali

Het ontstaan van Divali

Een astroloog voorspelt koning Satvan de dood, waaraan hij alleen kan ontkomen als zijn onderdanen hun huizen schoonmaken en met lichtjes (diya's) versieren. Vanaf dat moment wordt het feest Divali (het feest van het licht) gevierd.
Lang geleden leefde er een koning, Satvan genaamd.
Op een dag werd hem door een astroloog de volgende voorspelling gedaan:
"Bij de nieuwe maan van de maand Kartik zal klokslag twaalf uur de dood tot je komen in de vorm van een slang.
Er is maar één manier om het lot te keren.
Aan elk van je onderdanen moet je de opdracht geven dat ze op die dag hun huis grondig schoonmaken,
de straten vegen en dat ze 's avonds hun huis aan de buitenkant rijkelijk verlichten met diya's.
Ook jouw paleis moet schoongemaakt worden en je moet het versieren met talloze lichtjes.
Binnen moet je vijf diya's plaatsen, een voor de deur van je slaapkamer, en vier rondom je bed.
Als de lamp voor je deur uitgaat zul je je bewustzijn verliezen.
Dan zal de slang binnenkomen.
tegen je vrouw dat ze hem moet verwelkomen met een lied en dat ze hem rijst en suikergoed moet aanbieden."


Koning Satvan nam deze voorspelling ter harte en zorgde ervoor op de bewuste dag alles in gereedheid te hebben zoals de astroloog hem gezegd had.
De huizen en de straten waren brandschoon en overal brandden er diya's.
Van een afstand leek het paleis wel uit sterren te zijn opgetrokken.

Toen de slang dan ook in de slaapkamer van de koning gekomen was, voelde hij zich zo vereerd met dit grandioze welkom, dat hij tot de koningin sprak:
"Doet u een wens, vraag wat u wilt en het zal in vervulling gaan."
De koningin zei: "Het enige wat ik wens is een lang en gezond leven voor mijn echtgenoot."
De slang antwoordde: "Het ligt niet in mijn vermogen om gehoor te geven aan uw verlangen.
Yama, de god van de dood beslist over leven en sterven, maar ik zal alles doen om uw man te helpen ontsnappen aan zijn noodlot.
Intussen moet u waken bij zijn lichaam."


En na deze woorden nam de slang de ziel van de koning mee naar het rijk der doden.
Toen hij bij Yama was aangekomen werd het boek over het leven van de koning te voorschijn gehaald.
Daar waar genoteerd werd hoeveel jaren de koning nog te leven had, stond een nul geschreven.
Zonder dat iemand het zag zette de slang er een zeven voor.
Yama kreeg de papieren en begon te lezen.
Maar nauwelijks was hij begonnen of hij sprak:
"Ik zie dat deze man nog zeventig jaar tegoed heeft, breng zijn ziel onmiddellijk terug!"
De slang keerde terug naar het paleis met de ziel van de koning.
Deze ontwaakte uit zijn tijdelijke dood en leefde nog zeventig jaar.


Ter herinnering aan deze gebeurtenis stelde hij de viering van Divali, het feest van het licht in.
*   *   *
Toelichting
Divali is een belangrijk religieus feest van de hindoes.
Dit feest wordt overal op de wereld elk jaar gevierd door hindoes van diverse stromingen.
Het is ook het feest van het Licht, van de overwinning van het Goede op het Kwade, van het Licht op de Duisternis.

Divali is afgeleid van het Sanskriet woord Dipavali en betekent 'een rij van lampjes’.
Kenmerkend voor dit feest is dat een ieder na zonsondergang in en rondom zijn huis kleine olielampjes (diya's) plaatst.

 

Verhalen over feesten uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie" verschenen bij Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam, 1991.

 

Feest/viering:

Divali

Maak jouw eigen website met JouwWeb