Geld in beweging 

Vanuit een zoektocht naar de gevolgen van de openbaring van ADHD schandaal kwam ik op een site nog een rapportage over geld tegen die al door meer dan een miljoen mensen bekeken was. Ik had het plan gevat om deze uitzending even te bestuderen. Als je hier namelijk iets meer over leert dan verandert het je om keuzes te zullen maken in je leven. Dus wanneer genoeg mensen het weten zal het een systeem in de wereld kunnen doen veranderen. De rapportage kwam op 15 oktober 2013 online en sinds dien zijn er al 1.229 567 kijkers geweest die dit bestand hebben willen openen en misschien een deel is er dan nog toe over gegaan om het werkelijk helemaal te zullen gaan bekijken en te bestuderen. Het is het grootste geheim van het verborgen geld dat in omloop is gekomen. Economen en bankiers strooien met getallen in het rond die de meeste mensen helemaal niet kunnen beseffen. Ze weten vaak amper zich te beseffen van wat 1000 euro waard zal zijn, laat staan 10 000 euro of  100 000 of zelfs een 1000 0000. Geld is 1 van de top of the mind problemen die kans ziet om je te beïnvloeden als geen ander. (andere 4 zijn: seks, gezondheid, relatie, identiteit) Het topofthemind proplem vermengt met een beetje pijn, is de succesformule voor een bedriegelijke buiseness model. * Hans de Groot / Rijswijk / 12 december 2013

(From a search for the effects of the manifestation of ADHD scandal , I came upon a site a report on money against which was watched by over one million people . I had grasped the plan to study it. Broadcast as If you slightly more to learn about here will change it to you will make in your life choices. So if enough people know it will be a system to make change in the world. The report came on October 15, 2013 and online and since this time there have already been 1.229.567 viewers that open this file and perhaps part is there yet proceeded to actually completely will look at it and will really study it. It is the biggest secret of the hidden money that came into circulation. Economists and bankers sprinkle with numbers in the round that most people may not realize . They often know only to realize what 1000 euros will be worth much less EUR 10 000 or 100 000 or 1000 0000 . Money is one of the top of the mind that sees problems likely to affect you like no other . ( other 4 are : sex , health , relationships , identity) The topofthemind proplem mixed with a little pain , is the success formula for deceptive buisness model into this world.* Hans de Groot - Rijswijk December 12 2013)

Mijn aantekeningen:

Er is in de wereld een systeem ontwikkeld dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor de ongelijkheid in onze wereld van vandaag. De huidige machten willen niet dat je er iets van zult weten, want dit systeem is wat hen aan de top van de financiële voedselketen heeft kunnen brengen voor al meer dan 100 jaar. Het begint allemaal met de leuzen van gratis en voor niets een voordeel krijgen, maar gratis is er eigenlijk helemaal niets. Men legt dit uit als een zogeheten DEFICIT uitgave. Met het betalen van die zogeheten DEFICIT uitgave leent de staatskas valuta door de uitgifte van en obligatie. Maar wat is dan eigenlijk een obligatie??? Als je hier over nadenkt, kun je zeggen dat een obligatie eigen niets anders dan een veredelde rekening (kwitantie) Een mooi uitziend stuk papier met veel getalletjes en dat eigenlijk van je vraagt: Leen me vandaag meer dan een miljoen en ik beloof je over 10 jaar, veel en veel meer dan die miljoen terug te zullen geven, zeg maar een biljoen. Maar je moet begrijpen dat die obligaties dus onze eigen nationale schuld zijn. Deze verheerlijkte schuldbekentenissen moeten door ons, onze kinderen en kleinkinderen dus terug betaald gaan worden met toekomstige belastingen. Daarom kan je dus zeggen dat wanneer een overheid een obligatie uitgeeft die overheid aan het stelen is van de welvaart in de toekomst. De grote banken van de wereld laten zichzelf dan zien en strijden er zelfs om, om slechts een deel van de schuld te kunnen kopen, waarmee ze dan weer hele grote rente kunnen vragen.

De grote banken spelen vervolgens een toneelspel met cijfers dat de naam draagt van “Open Markt Operaties” heet en verkopen die obligaties aan de zogeheten: “ Federatie Reserve” met grote winst. Om te gaan betalen voor de obligaties opent de “Federatie Reserve” een goot rekeningboek en gaan dan zogenaamde cheques uitschrijven die natuurlijk geweigerd hadden moeten worden omdat ze getekend zijn op een rekening die altijd een saldo van 0,00 cent heeft en dus niets voorstelt. Die hele “Federatie Reserve” is dus een hele grote zwendel door de grote banken en een manier om zogenaamd geld te creëren uit helemaal niets. Een belastingsdienst overhandigt vervolgens deze zogenaamde cheques aan de grote banken en zo ontstaat hier dus zogenaamd geld dat dus eigenlijk helemaal niets voorstelt. Die banken nemen dan dat geld aan en komen er nog meer obligaties voor een cheque die ze dan uitschrijven. Maar wat is deze cheque? Deze cheque is dus ook weer een valse schuldbekentenis. Als je een cheque schrijft, maak je natuurlijk eigenlijk gewoon een notitie en zeg je eigenlijk: Hier is mijn schuldbekentenis waarmee je contact geld kunt krijgen. Je kunt gewoon naar de bank gaan en het oppakken. Het is heel gemakkelijk hoor! Het is belangrijk voor je om dit principe van valse cheques die uitgegeven worden, door zult kunnen krijgen.

Een staatskas verstrekt dus schuldbekentenissen die obligaties heten. De banken kopen dan die schuldbekentenissen met valuta. “De Federale Reserve” schrijft dan op zijn buurt schuldbekentenissen (cheques) uit en overhandigt ze aan de banken in ruil voor de schuldbekentenissen van de staatskas (staatsobligaties dus) Zo wordt er dus zogenaamde valuta gecreëerd. Dus wat er echt gebeurt, is dat er valse schuldbekentenissen via de bank als tussenpersoon, in omloop kunnen raken en er dus werkelijk vanuit het niets er zo “geld” wordt gemaakt. Dit proces herhaalt zich dus keer op keer. De banken verrijken zich en maken de schuld van de staatskas hoger en hoger. Uiteindelijk is er dus een opeenhoping van obligaties bij de zogeheten “Federatie Reserve” en er ontstaat zomaar opeens geld bij de staatskas. Dit is dus de plaats waar al het papieren geld van de regering vandaan komt. Dus uit die mysterieuze “Federale Reserve” Ze noemen dit vaak basis geld, maar het is dus eigenlijk helemaal geen geld en alleen maar bedacht geld. Over de werkelijke definitie van geld: Geld moet een koopkrachtreserve zijn en zijn koopkracht onderhouden gedurende langere tijd. Men strooit in het rond met ontvangstbewijzen of claimcontrole op een schuldbekentenis die obligaties worden genoemd, maar dit zijn eigenlijk alleen maar een aantal nummertjes. De staatskas stort vervolgens de nieuw gecreëerde valuta in de verschillende afdelingen van de overheid en de politici zeggen: “Fantastisch zeg, hartelijk bedankt daarvoor!” En de regering geeft het geld (deficit uitgaven) vrolijk uit aan openbare werken, sociale programma’s en oorlog. De ambtenaren, contracteren en soldaten deponeren vervolgens hun loon in de banken.

Nu kan dit natuurlijk schokkend klinken, maar als jij je geld stort bij de bank, leen je eigenlijk geld uit aan de bank en dan kunnen ze er eigenlijk alles mee doen van wat ze maar willen. Dit houdt dus letterlijk in: Het gokken op de beurs en het uitlenen tegen winsten natuurlijk. En hier krijgt de geldmachine dus echt een onherroepelijk stempel van grote zwendel. Het begint dus allemaal waar de naam “FRACTIONELE RESERVE KREDIETVERLENING” begint. Feitelijk houd de bank slechts een zeer klein gedeelte voor uw reserve en gaat het de rest van het geld vergokken of uit te lenen. Wanneer je bijvoorbeeld 100 euro naar de bank brengt, kan men 90 euro gelijk uitlenen en maar 10 euro voor je bewaren zonder het door te hebben. Dit wordt uitgedrukt met het woord “kluisgeld” Maar hoe kan het dan dat de bank er dan zomaar 90 euro van kan hebben gestolen? Dit kan omdat de bank ervoor schuldbekentenissen in de plaats heeft achtergelaten die de bank dus bij jou heeft gemaakt. Dit heet dus “BANKKREDIET”

Het klinkt misschien gek: Maar hier is het in zwart-wit van de belastingdienst: Commerciële banken creëren chequeboeken wanneer zij een lening toekennen door simpelweg nieuwe deposito-euro’s toe te gaan voegen aan rekeningen en dit wordt dan genoteerd in hun boeken in ruil voor een schuldbekentenis van een kredietnemer. Dit zijn dus gewoon nummers die de banken zelf bedenken en in hun computers willen typen. 100 euro die je dus letterlijk zult storten, zal door de bank gauw genoeg 1000 euro kunnen worden door zwendelpraktijken met valse obligaties, zogenaamde kredietverstrekkingen en zogenaamde cheques die er worden uitgeschreven.

Dus in het kort nog een keer:

De maken krijgen de mogelijkheid om met jouw geld te doen van wat ze willen en storten het opnieuw elders of lenen het weer uit. Vervolgens: Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, achter elkaar door. En waar komt het grootste deel van de valutalevering ( het uiteindelijke geld) vandaan? Het is natuurlijk leuk dat er enorme hoeveelheden geld of valuta in de maatschappij terecht komen, maar wanneer jij je realiseert dat er feitelijk 92,96 % van al het geld dat in omloop is bij de overheid gewoon gemaakt wordt door banken is dat wel even een ander verhaal. En dan kan jij je gaan beseffen dat de prijzen van alledaagse goederen en diensten slechts fungeren als een soort van spons naar een steeds meer groeiend geldaanbod. Hoe meer munt we hebben, hoe meer de producten zullen stijgen. Zo ontstaat er dus inflatie en de ware definitie van inflatie is een uitbreiding van het valuta-aanbod, stijgende prijzen en waar de staatskas en de Federatie Reserve verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen en een heleboel nummers die de banken gewoon in hun computers typen. Dat is alles. Dat is onze hele valutadistributie. Het is niets anders dan een aanbod van nummers. Sommigen afgedrukt, de beste getypt, maar er is niets anders. Maar als u dacht dat dit gek was, maak je dan maar klaar om deze schemerzone van de moderne economie in te stappen. We werken voor een deel voor deze overgrote oplichterij. De maatschappij waar dus de staatskas en de “Federale Reserve” verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen.

Ware rijkdom is je eigen tijd die je ergens in investeerd, maar we verhandelen heel veel momenten in ons leven van uur tot uur, van dag tot dag en van jaar tot jaar voor slechts nummertjes die iemand heeft afgedrukt op stukjes papier. En gewoon dus heeft ingetypt in een computer. Nu representeren deze getallen dus ons bloed, zweet, tranen, arbeid, ideeën en talent. We zijn geworden van wat de munt zijn waarde geeft. Maar nu komt de echt wrede grap… we werken dus hard, zodat we wat van ons geld kunnen gaan sparen. Zodat we dus de belastinginner ook kunnen betalen, (in VS heet dat de IRS), zij maken het vervolgens over aan de staatskas, zodat de staatskas de hoofdsom plus rente kan betalen op een obligatie die de “Federale Reserve” dan weer gekocht heeft met een cheque die is afkomstig is van een rekening die gewoon helemaal leeg is. Een groot deel van onze belastingen wordt niet gebruikt voor scholen, wegen en openbare diensten, maar om de rente op obligaties te betalen die de “Federale Reserve” gekocht heeft met een cheque die zomaar geschreven is  op een rekening die helemaal leeg is. Dit is toch onvoorstelbaar? Of niet soms? Maar hier komt dus een van de allergrootste geheimen mee naar buiten: Voor de oprichting van de “ Federale Reserve” was er geen behoefte aan persoonlijke inkomstenbelasting. “De Federale Reserve” werd toen dus opgericht in 1913 en precies in datzelfde jaar werd de Grondwet hervormd om de inkomstenbelasting te gaam heffen. Denk je nou echt dat dit gewoon toeval was? Vraag jezelf dan maar eens af hoeveel inkomstenbelasting je al hebt betaald in je leven. Veel ervan werd dus stilletjes weggeheveld in de handen van degenen die eigenaar zijn van dit duistere systeem. Ja, dit duistere systeem heeft dus eigenaars… en wie ze zullen zijn, zullen we snel genoeg achter kunnen komen. Maar eerst moeten we dus de wirwar van het zogenaamde “schuldplafond” begrijpen. Het is allemaal gebaseerd op een enorme paradox:

Er was rente verschuldigd op die obligatie, en er was rente verschuldigd op elk van die leningen die de banken gemaakt hebben. Dat betekent dat er rente verschuldigd is op elke dollar in omloop. Laat we even een voorbeeld nemen: Als je de eerste euro in omloop leent en dat is misschien even voor te stellen als de enige euro die er op de hele planeet bestaat, maar je belooft om die terug te betalen plus nog een euro aan rente… waar haal je dan de tweede euro om de rente te betalen. Het antwoord is dat je die euro in omloop moet lenen en opnieuw moet beloven om ook die terug te betalen met rente. Dus zijn er vanaf dat moment 2 euro in omloop, maar je bent er dan 4 verschuldigd en zo gaat dat door en door en zo gaat het dus telkens verder en verder. Het resultaat is dat er nooit genoeg. Er is altijd meer schuld in het systeem dan er geld in omloop is om de schuld te betalen. Daarom is dus het hele systeem onmogelijk. Maar het systeem is eindig. Het kan dus niet altijd zo door gaan en er komt op een dag aan een eind. En nu de vraag even: Wat zou er gebeuren als de overheid zou stoppen met lenen om deficit uitgaven te kunnen doen? Die betalingen op die staatsobligaties gaan stoppen? Wat zou er gebeuren als het publiek dus zal gaan stoppen met lenen en daarmee dus steeds dieper in de schulden te geraken? Gaan zij hun huis en autoafbetalingen dan stoppen? Nee, er is een betaling verschuldigd! En iedere maand wordt de hoofdsom vermeerderd met de rente op iedere Euro die in omloop is. En de betalingen stoppen dus niet. Want als we stoppen met lenen dan wordt er geen nieuw valuta aangemaakt. Valuta te vervangen die we gebruikten om die betalingen te verrichten.

  • Of je nou een betaling maakt op een lening
  • Of een belasting betaalt om een betaling te voldoen
  • Of het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen obligatie, 

Het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen, vernietigt dat deel van de schuld. Maar de schuld vernietigt ook de valuta. Valuta en schulden zijn als materie en antimaterie. Wanneer ze elkaar ontmoeten vernietigen ze elkaar.

Als we net alleen de hoofdsom op alle leningen en obligaties die bestaan verdwijnt het gehele valuta aanbod gewoon. Dus als we niet elk jaar dieper in de schulden gaan, gebeurd er dit: Het hele ding gaat in een deflatoire instorting onder het gewicht van die betalingen.

Politici en experts praten over evenwicht brengen in de begroting, betalen van de schuld en leven binnen onze mogelijkheden. Ze begrijpen niet dat het onmogelijk is om dat te doen onder het huidige geldsysteem zonder het laten instorten van de gehele economie. Dit is waarom een gesprek over een schuldplafond niet allen belachelijk is… Het is ook een waanvoorstelling. Het systeem is ontworpen om steeds toenemende niveaus van schulden nodig te hebben, alleen maar om verder te gaan. En dat is waarom politici altijd de bal vooruit schoppen en ze verhogen dit zogenaamde “schuldplafond” opnieuw en opnieuw totdat het hele systeem uiteindelijk ingestort onder zijn eigen gewicht.

Met ander woorden, ze willen niet dat het instort tijdens hun dienst. De grondleggers van de VS kenden de gevaren van centraal bankieren en men vocht om zich te kunnen bevrijden van dit specifieke ding. De revolutionaire oorlog begon al een belastingopstand, maar nu moeten we belasting betalen, alleen om een monetair systeem te hebben.