Niets doen

Het zalig niets doen is zeker niet onbelangrijk,

Op 15 augustus 2014 kom ik er achter dat we als mensen

niet in staat zijn om alles te doen van wat we vaak willen

We willen vaak veel meer dan dat we we kunnen

En het resultaat is dan dat we helemaal niets meer doen

want God wil onze rust waarborgen

alles dat we als mensen zullen bedenken is niet in God

en is het menselijk streven op aarde

en dat is vaak het zoveel mogelijk willen doen in zo weinig mogelijk tijd

Daarom is het misschien van belang om werkelijk niets te doen

dus werkelijk niets te leren doen

en onze vaten te verversen

zodat het bloed opnieuw kan stromen

op een meer effectieve manier

Iemand die af ging studeren met het onderwerp: niets doen

Ik ontmoette in 2014 eens een jonge man tijdens de opening van een tentoonstelling in Den Haag. We raakten met elkaar in gesprek en hij liet me weten dat  hij studeerde aan de kunstacademie van Den Haag. Ik vroeg hem of hij al een onderwerp voor  zijn afstuderen had gevonden en hij antwoordde hierop: Ja, ik heb als onderwerp "Het niets doen" Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar weet je dat een mens vrijwel nooit helemaal niets zal doen? En ja, ik vind dan ook  " NIETS DOEN"  een heel interessant onderwerp.

doing nothing

The blissful doing nothing is certainly very important,

I find that on August 15, 2014 we as humans

not be able to do  everything what we often want to do

We often want  to do much more as we can we

And the result is mostly that we are doing nothing

Because God will ensure our rest

So many things will come up if we are not really to be in God

with our human endeavor on earth we cannot without God

and we human always try to do as possible in the most little time as possible
Therefore, it might be so very important, really to do nothing sometimes

So we need really to learn to do nothing
if God will give us the sign to take a rest.
and refresh our vessels
so that blood can flow again

we have to touch the matter of being broken

in the building of the church every natioral thing in us must be broken

before we can be joyned with others.

Someone who wanted to do his exam with the subject: doing nothing

I met once in 2014 a young man during the opening of an exhibition in The Hague. We started talking to each other and he let me know that he studied at the Hague Academy of Arts. I asked him whether he had found a topic for his graduation and he replied: Yes, I have the subject "Doing nothing" It may sound a little odd, but you know that a man is almost never completely will do nothing? And yes, I think also "DOING NOTHING" can be a very interesting topic.