Overdracht in woord

Kunstwerk: Ode aan Lennaert Nijgh
Lennaert Nijgh (1970)
Lennaert Nijgh (1970)
General information
Volledi name Lennaert Herman Nijgh
Gebor 29 januari 1945
Overle 28 november 2002
Land Vlag van Nederland Nederland
Work
Jaren   actief 1966 - 2002
 
 
Portaal  Portaalicoon   Literatuur


Lennaert Herman Nijgh is geboren te Haarlem  en was een groots Nederlands tekstdichter. Hij maakte veel teksten voor zijn jeugdvriend Boudewijn de Groot, met wie hij opgroeide in de Nederlandse stad Heemstede.
Hij was werkelijk een groots Nederlands woordkunstenaar en vatte woorden samen op sublieme wijze.
En nog steeds kan je zijn teksten goed lezen in deze tijd,

Om dit even als voorbeeld te geven even zijn tekst van HET TESTAMENT

Het Testament

Na 22 jaren in dit leven,
maak ik een testament op van mijn jeugd.
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven,
voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd.
Maar ik heb nog wel wat mooie idealen,
goed van snit hoewel ze uit de mode zijn.
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen,
vooral jonge mensen vinden ze nog fijn.

Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren,
laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg.
Waar ik teveel dronk om een vrouw te imponeren
en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg.

En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen,
die welopgevoed en zeer verstandig zijn,
en waarmee je dus geen donder kunt beginnen,
maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein.

Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen
wel wat kinderlijk maar ach ze zijn zo diep.
Ik behoorde immer tot die soort van mensen
voor wie 't geluk toch altijd harder liep.

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen
om verliefd te worden op een meisjeslach.
Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen
maar wie het eens proberen wil, die mag.

M'n vriendinnetje, ik laat jou alle nachten
dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort.
Maar onthou het wel, ik zal geduldig wachten
tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt.

En de leraar die mij altijd placht te dreigen:
"Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad!"
Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen,
dat wil zeggen hij heeft toch gelijk gehad.

(instrumentaal)

Voor mijn ouders is het album met de plaatjes,
die zo vals getuigen van een blijde jeugd.
Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes
die een kind opvoeden in eer en deugd.

En verder krijgen z'alle dwaze dingen terug
die ze mij teveel geleerd hebben die tijd.
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen
groot te worden zonder diep berouw en spijt.

En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden
maar die hebben al genoeg van mij gehad.
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienen
Al de drank die ze van mij hebben gejat.

Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen
die ik hou omdat geen mens er iets aan heeft.
Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen
die neem je mee zolang je verder leeft.

My testemony

After 22 years in this life,
I make a will of my testemony of my childhood.
Not that I give away any money or some goods I have
For a smart guy I never was born.
But I do have some very nice ideals,
well cut and even though they were out of fashion.
If someone wants them, they may come to fetch them
especially young peoplethey are fine with it.
My brother who is so eager to go to college,
I leave with pleasure's address after my pub.
Where I drank too much to impress a woman
and then got the clap why I asked.

And then I have a piece or girlfriends,
that well-educated and very wise,
and with it you can start, no thunder
but maybe someone else will be small.

For my nephew, my unfulfilled wishes
a bit childish but heck they are so deep.
I always belonged to those kind of people
for whom it was always lucky yet harder.

To my friends, I like to leave power
to be a girl laugh love.
I myself am unfortunately too many times deceived
but who wants to try, which may.

My friend, I'll let you all night
I have poured tears to your infidelity.
But remember it, I will wait patiently
until I laugh because you are also screwed.

And the teacher who always used to threaten me:
"Boy, you is still on the wrong path!"
Can be satisfied and do not need to get more
that is, he has been right.

(instrumental)

For my parents, the album with the pictures,
so false witnesses of a happy childhood.
But they do not show the insipid talk
a child in honor and virtue.

And then get z'alle foolish things back
they have taught me much that time.
They can not force me finally
be without remorse and regret. big

And then I also have some good friends
but who have had enough of me.
So I now wish them the wages they deserve
All the drinks that they stole from me.

Nothing more, there are only a few things
I love because no man has something to.
Those are my good childhood memories
which take you as long as you continue to live.

Nijgh heeft bijna zijn hele leven geschreven, op periodes na waarin hij leed aan een schrijversblok. In de omgeving van Haarlem is hij ook bekend geworden door zijn columns in het Haarlems Dagblad. Hij schreef meerdere boeken (waaronder zijn roman Tobia) en draaide zijn hand niet om voor minder in het oog springend werk. Zo beschreef Nijgh drie jaar voor zijn dood onder de titel Met Open Mond de 150-jarige geschiedenis van Van der Pigge, een drogisterij in Haarlem waar het boek nog steeds te koop is.

Eind 2002 stierf Nijgh na een kort ziekbed op 57-jarige leeftijd. Op de Oude Groenmarkt in Haarlem is een standbeeld voor hem opgericht. Het marmeren beeld met de letters A en Z werd ontworpen door beeldhouwer Marinus Boezem. De begin- en eindletter van het alfabet symboliseren volgens Boezem het materiaal dat door schrijvers en dichters wordt gebruikt om hun creaties te maken. In november 2007 verscheen op Nijghs vijfde sterfdag de biografie Testament.

Onderscheidingen

In 1999 werden Nijgh en De Groot benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Lennaert Nijgh Prijs

In 2014 werd door de Buma de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter ingesteld.

Muziek

  • Het mooiste van Lennaert Nijgh (CD) Universal 9807466, 2003. [Teksten van Nijgh gezongen door De Dijk, Liesbeth List, Ramses Shaffy, Rob de Nijs, Joost Nuissl, Cobi Schreijer, Boudewijn en Marcel de Groot, Herman van Veen, Astrid Nijgh en Stef Bos.]

Literatuur

  • Voor de overlevenden en andere liedjes (1966)

01 Overdracht in woord

In het kort mijn leven in een uurtje tijd

In de kunst groeide ik op. Ik vond school nooit wat aan en vond de leraren maar stom. Ik voelde me lang niet altijd zo thuis in Friesland. De mensen zijn er wel aardig hoor, maar ze zijn niet zo direct spontaan vond ik altijd. Ja, ze durven wel veel hoor, maar toch is het eerst altijd even de kat uit de boom kijken en dat is anders dan dat ik vaak wil zijn. Ik heb eigenlijk ook altijd moeite gehad met autoriteit. Ik trof het niet altijd op de scholen waar ik kwam, maar in de 4e klas verhuisde ik naar een lagere school die ik erg leuk vond. Ik zag hoe mijn nieuwe klasgenoot Lodie of Lodewijk, een hele belangrijke rol in de klas kon krijgen en hoe sociaal een schoolgroep kon zijn. Hier denk ik met veel genoegen aan terug. Ik kreeg de wens om met groepen te gaan werken, al wist ik nog niet goed wat voor groepen. Het konden alle groepen zijn wat mij betrof. Misschien kwam het omdat ik de meeste leraren die ik in Leeuwarden trof niet goed vond en daarom ging ik dus op een gegeven moment inderdaad met groepen werken. Ik ging als vrijwilliger werken in kindertehuizen en mocht omdat het vrijwillig was zinvolle dingen met de kinderen doen. Dat klinkt misschien gek, maar dat is echt zo. Ik mocht met ze naar het theater en naar de bioscoop. Ik mocht ze voorlezen en met ze wandelen, fietsen of muziek gaan maken. Ik heb daar van kunnen genieten, want de meesten waren hier zeer ontvankelijk voor en voor mij wat het belangrijk om dit aan anderen te gaan leren.

Hoewel ik aanvankelijk met een sociale opleiding was gestart, vond ik dat sociaal pedagogische ook 3x niets. Het was in een tijd waar de Gestaltetherapie net een intrede had gedaan en ik kon daar gewoon niet zo in geloven. Ik weet nog goed dat ik het boekje “Speel je vrij” van uitgeverij de Toorts erg veel bestudeerde of een boek uit de serie van “Nu kan ik je voelen” Alsof ik nog niets kon voelen? Ik begreep uiteindelijk niet waar al die diepgraverij goed voor was en dan dacht ik dat het misschien wel meer nodig was voor de Friese bevolking die nooit zo direct waren. Toen ik na ruim een jaar vrijwilligerswerk nog steeds geen vaste baan in de zorg kon krijgen, wilde ik geld gaan verdienen en ben ik in een jongerenhotel gaan werken. Dit was geweldig en heb er een hele fijne tijd gewerkt met groepen schoolkinderen en zogeheten trekkers die ik vaak mocht vermaken en wakker mocht maken met mooie muziek, tenminste de muziek waar ik van hield. Ik vond het leuk om te doen en om me te verplaatsen in degenen die ik wakker ging maken.

Ik heb toen nog even gedacht aan de psychiatrie waar mijn oudere broer mee bezig was, maar ook dat was niet echt mijn ding. Ik had werkelijk de behoefte om creatieve processen bij groepen in gang te gaan zetten en daar had ik dus creatieve scholing voor nodig. Zo deed ik een proefjaar aan de kleinkunstacademie in Amsterdam, volgde ik de zogeheten oriëntatie selectieweekenden van een academie voor expressie en communicatie en was ik gaan studeren aan de avond kunstacademie in Leeuwarden. Uiteindelijk heb ik voor de kunst gekozen en ben toen naar de meest vrije academie van het land gegaan en die was in Enschede. Die omgeving was erg mooi en kende ik niet en wilde ik graag leren kennen. Het was een heerlijke tijd en ik heb me aan het meest brede spectrum van verschillende kunsten bezig willen houden. Ik vond alles even geweldig en we geven gastlessen van theatergroepen en mensen die veel met radio en televisie deden zoals de mensen Willem de Ridder en Rick Zaal. Ik hield me veelvuldig bezig met theatervormgeving, maar ook met schilderen, teken, illustratie, film, mode, film en fotografie. Ik vond het gewoon zonde om er iets van te moeten missen. Dit was trouwens niet een normaal beeld. De meesten kozen voor een richting, maar dat vond ik veel te saai. Ik maakte er eigen theatervoorstellingen in een eigen gemaakt poppentheaterkast en ik deed mee in diverse muziekgroepjes. Was werkelijk iemand die er geen genoeg van kon krijgen.

Ja, theatervoorstellingen gaan maken voor groepen mensen, dat leek me gaaf en ik richtte me op verschillende theatergroepen en cursussen om ook verder met andere kunsten door te kunnen gaan zoals volksdanslessen, tapdanslessen en zangkoren waar ik deel aan wilde nemen. Voorts vond ik het een geweldige inspiratie om me met theater bezig te gaan houden en kwam in contact met het Amsterdamse Mickery theater waar ik diverse voorstellen had willen inleveren. Ik weet dat ik regelmatig wilde verkondigen dat ik echt geloofde in de kunst. De kunst was alles voor mij. Voor de kunst wilde ik gaan en het doorgeven.

Maak jouw eigen website met JouwWeb