VIDEOPRESENTATIE

 

ONLANGS MAAKTE IK EEN VIDEOREGISTRATIE OVER DAT WAT IK ONDER TONGENTAAL WILDE VERSTAAN.

HET WERD DOOR IEMAND HELEMAAL VERKEERD OPGEVAT

EN IK HEB HET WILLEN VERWIJDEREN.

MAAR WAT IK DUS WEL BEDOEL IS DAT MENSEN MET HUN EIGEN ENERGIE EEN KRACHT KUNNEN MANIFESTEREN

OF JE DAT NOU LEUK VIND OF NIET.

MENSEN ZIJN HIER ZEKER TOE IN STAAT

EN KUNNEN HUN ENERGIE PLAATSEN WAAR ZE DAT MAAR WILLEN,

NEGATIEF OF POSITIEF OM WEL TE VERSTAAN.

NATUURLIJK IS NEGATIEVE ENERGIE ALLERMINST PLEZIERIG

HET IS VERVELEND OMDAT ER VEELAL SPRAKE IS VAN IETS HEEL ANDERS DAN DAT MEN WIL UITEN

GAAT HET BIJVOORBEELD OM GELD

DAN ZIT ER AL HEEL GAUW EEN BEREKENING ACHTER

OF GAAT HET OM EEN EEN BEPAALDE OVERTUIGING

DAN HOEFT DIE OVERTUIGING ZEKER NIET SLUITEND TE ZIJN VOOR EEN IEDER

WANNEER IK ZEG DAT IK GELOOF IN GOD

DAN BEDOEL IK DAARMEE IETS OF IEMAND DIE IK NOG NOOIT GEZIEN HEB

DAN BEDOEL IK DAARMEE TE GAAN VERWIJZEN NAAR EEN MYSTERIE 

EN NOOIT WERKELIJK NAAR EEN ZEKER WETEN

TOCH DENK IK DAT HET GELOOF IN WERKELIJKE LIEFDE

ALTIJD VAN EEN HEEL GROOT BELANG ZAL ZIJN

DAT HET GELOOF IN DIE WERKELIJKE LIEFDE

ALTIJD OVERAL BOVENUIT ZAL STEKEN

EN PIJN EN VERDRIET ZELFS KAN DOEN OVERSTIJGEN

MIJN OVERTUIGING KWAM BIJ HET KLEINE BOEKJE VAN HET MYSTERIE VAN HET MENSELIJK LEVEN

 

EEN UITLEG VAN DIT MYSTERIE DOOR SLECHTS 4 SLEUTELS

 

 1. SLEUTEL; 1 - DE OPENBARING DAT WE HIER ALLEN ZIJN GEKOMEN MET EEN BELANGRIJK DOEL
 2. SLEUTEL: 2 - DAT WE EEN STRIJD KUNNEN SIGNALEREN TUSSEN EEN GOEDE EN EEN FOUTE NATUUR
 3. SLEUTEL: 3 - DAT WE EEN ANTWOORD KUNNEN VINDEN IN DE BETEKENIS VAN WERKELIJKE LIEFDE
 4. SLEUTEL: 4 - DAT DE MENS DIE WERKELIJKE MYSTERIEUZE LIEFDE DOOR KAN GEVEN, AAN HEN DIE ER OPEN VOOR ZULLEN STAAN

VIDEO PRESENTATION

 

I RECENTLY MADE A VIDEO RECORDING ABOUT WHAT I WANTED TO UNDERSTAND BY TONGUAL LANGUAGE.

IT WAS COMPLETELY WRONG BY SOMEONE

AND I WANTED TO REMOVE IT.

BUT WHAT I DO MEAN IS THAT PEOPLE CAN MANIFEST A POWER WITH THEIR OWN ENERGY

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT.

PEOPLE ARE DEFINITELY CAPABLE OF THIS

AND CAN PLACE THEIR ENERGY WHERE THEY WANT,

NEGATIVE OR POSITIVE TO MIND.

OF COURSE NEGATIVE ENERGY IS NOT PLEASANT AT ALL

IT IS ANNOYING BECAUSE THERE IS OFTEN SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT THAN WHAT ONE WANT TO EXPRESS

FOR EXAMPLE, IT IS ABOUT MONEY

THEN VERY SOON THERE IS A CALCULATION BEHIND

OR IS IT ABOUT A PARTICULAR BELIEF

THEN THAT CONVICTION CERTAINLY DOES NOT HAVE TO BE CONCLUSIVE FOR EVERYONE

WHEN I SAY I BELIEVE IN GOD

 

BY THAT I MEAN SOMETHING OR SOMEONE THAT I HAVE NEVER SEEN

 

THEN I MEAN TO REFER TO A MYSTERY

AND NEVER REALLY TO A CERTAIN KNOWING

YET I THINK IT IS BELIEF IN REAL LOVE

WILL ALWAYS BE OF VERY GREAT IMPORTANCE

IT IS BELIEF IN THAT REAL LOVE

WILL ALWAYS STICK OUT OF EVERYTHING

AND CAN EVEN TRANSCEND PAIN AND SADNESS

MY CONVICTION CAME AT THE LITTLE BOOK OF THE MYSTERY OF HUMAN LIFE

 

AN EXPLANATION OF THIS MYSTERY THROUGH ONLY 4 KEYS

 

 1. KEY; 1 - THE REVELATION THAT WE ALL CAME HERE FOR AN IMPORTANT PURPOSE
 2. KEY: 2 - THAT WE CAN SIGNAL A STRUGGLE BETWEEN GOOD AND BAD NATURE
 3. KEY: 3 - THAT WE CAN FIND AN ANSWER IN THE MEANING OF REAL LOVE
 4. KEY: 4 - THAT MAN CAN TRANSMIT THAT REAL MYSTERIOUS LOVE TO THOSE WHO WILL BE OPEN TO IT

VIDEOPRESENTATIE

 

ONLANGS MAAKTE IK EEN VIDEOREGISTRATIE OVER DAT WAT IK ONDER TONGENTAAL WILDE VERSTAAN.

 

HET WERD DOOR IEMAND HELAAS HELEMAAL VERKEERD OPGEVAT

 

EN IK HEB HET WILLEN VERWIJDEREN.

 

MAAR WAT IK DUS WEL BEDOEL IS DAT MENSEN MET HUN EIGEN ENERGIE EEN KRACHT KUNNEN MANIFESTEREN

 

OF JE DAT NOU LEUK VIND OF NIET.

 

MENSEN ZIJN HIER ZEKER TOE IN STAAT

 

EN KUNNEN HUN ENERGIE PLAATSEN WAAR ZE DAT MAAR WILLEN,

 

NEGATIEF OF POSITIEF OM WEL TE VERSTAAN.

 

NATUURLIJK IS NEGATIEVE ENERGIE ALLERMINST PLEZIERIG

 

HET IS VERVELEND OMDAT ER VEELAL SPRAKE IS VAN IETS HEEL ANDERS DAN DAT MEN WIL UITEN

 

GAAT HET BIJVOORBEELD OM GELD

 

DAN ZIT ER AL HEEL GAUW EEN BEREKENING ACHTER

 

OF GAAT HET OM EEN EEN BEPAALDE OVERTUIGING

 

DAN HOEFT DIE OVERTUIGING ZEKER NIET SLUITEND TE ZIJN VOOR EEN IEDER

 

WANNEER IK ZEG DAT IK GELOOF IN GOD

 

DAN BEDOEL IK DAARMEE IETS OF IEMAND DIE IK NOG NOOIT GEZIEN HEB

 

DAN BEDOEL IK DAARMEE TE GAAN VERWIJZEN NAAR EEN MYSTERIE 

 

EN NOOIT WERKELIJK NAAR EEN ZEKER WETEN

 

TOCH DENK IK DAT HET GELOOF IN WERKELIJKE LIEFDE

 

ALTIJD VAN EEN HEEL GROOT BELANG ZAL ZIJN

 

DAT HET GELOOF IN DIE WERKELIJKE LIEFDE

 

ALTIJD OVERAL BOVENUIT ZAL STEKEN

 

EN PIJN EN VERDRIET ZELFS KAN DOEN OVERSTIJGEN

 

MIJN OVERTUIGING KWAM BIJ HET KLEINE BOEKJE VAN HET MYSTERIE VAN HET MENSELIJK LEVEN

 

EEN UITLEG VAN DIT MYSTERIE DOOR SLECHTS 4 SLEUTELS

 

 1. SLEUTEL; 1 - DE OPENBARING DAT WE HIER ALLEN ZIJN GEKOMEN MET EEN BELANGRIJK DOEL
 2. SLEUTEL: 2 - DAT WE EEN STRIJD KUNNEN SIGNALEREN TUSSEN EEN GOEDE EN EEN FOUTE NATUUR
 3. SLEUTEL: 3 - DAT WE EEN ANTWOORD KUNNEN VINDEN IN DE BETEKENIS VAN WERKELIJKE LIEFDE
 4. SLEUTEL: 4 - DAT DE MENS DIE WERKELIJKE MYSTERIEUZE LIEFDE DOOR KAN GEVEN, AAN HEN DIE ER OPEN VOOR ZULLEN STAAN

VIDEO PRESENTATION

 

I RECENTLY MADE A VIDEO RECORDING ABOUT WHAT I WANTED TO UNDERSTAND BY TONGUAL LANGUAGE.

 

IT WAS UNFORTUNATELY COMPLETELY WRONG BY SOMEONE

 

AND I WANTED TO REMOVE IT.

 

BUT WHAT I DO MEAN IS THAT PEOPLE CAN MANIFEST A POWER WITH THEIR OWN ENERGY

 

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT.

 

PEOPLE ARE DEFINITELY CAPABLE OF THIS

 

AND CAN PLACE THEIR ENERGY WHERE THEY WANT,

 

NEGATIVE OR POSITIVE TO MIND.

 

OF COURSE NEGATIVE ENERGY IS NOT PLEASANT AT ALL

 

IT IS ANNOYING BECAUSE THERE IS OFTEN SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT THAN WHAT ONE WANT TO EXPRESS

 

FOR EXAMPLE, IT IS ABOUT MONEY

 

THEN VERY SOON THERE IS A CALCULATION BEHIND

 

OR IS IT ABOUT A PARTICULAR BELIEF

 

THEN THAT CONVICTION CERTAINLY DOES NOT HAVE TO BE CONCLUSIVE FOR EVERYONE

 

WHEN I SAY I BELIEVE IN GOD

 

BY THAT I MEAN SOMETHING OR SOMEONE THAT I HAVE NEVER SEEN

 

THEN I MEAN TO REFER TO A MYSTERY

 

AND NEVER REALLY TO A CERTAIN KNOWING

 

YET I THINK IT IS BELIEF IN REAL LOVE

 

WILL ALWAYS BE OF VERY GREAT IMPORTANCE

 

IT IS BELIEF IN THAT REAL LOVE

 

WILL ALWAYS STICK OUT OF EVERYTHING

 

AND CAN EVEN TRANSCEND PAIN AND SADNESS

 

MY CONVICTION CAME AT THE LITTLE BOOK OF THE MYSTERY OF HUMAN LIFE

 

AN EXPLANATION OF THIS MYSTERY THROUGH ONLY 4 KEYS

 

 1. KEY; 1 - THE REVELATION THAT WE ALL CAME HERE FOR AN IMPORTANT PURPOSE
 2. KEY: 2 - THAT WE CAN SIGNAL A STRUGGLE BETWEEN GOOD AND BAD NATURE
 3. KEY: 3 - THAT WE CAN FIND AN ANSWER IN THE MEANING OF TRUE LOVE
 4. KEY: 4 - THAT MAN CAN TRANSMIT THAT REAL MYSTERIOUS LOVE TO THOSE WHO WILL BE OPEN TO IT

Maak jouw eigen website met JouwWeb