BEELDVORMING

Verhaal: Mensen hebben de keuze van een eigen beeldvorming gekregen en maken helaas vaak verkeerde beelden. Fouten die mensen maken hebben tot doel om er uiteindelijk van te verbeteren. Toch kunnen verkeerde beelden soms zo sterk worden ingevoeld, dat mensen hier de fout mee in gaan. Graag geef ik een voorbeeld van een situatie die mij gisteren is overkomen.

Na een paar uur verblijf op het eiland Texel reed weer in de bus die ons via een bootoversteek weer naar de vaste wal bracht. Ik zat zo wat voor mij uit te staren en keek naar een jonge vrouw die contact had met een donkere man en bekeek hoe ze met elkaar communiceerden. Ik vroeg me af of het nou een stel was of niet, maar ok, wat ging het me aan. Ik kende ze niet en het was slechts een zeer oppervlakkige beeldvorming natuurlijk. Bij de oversteek ging iedereen weer van boord en bij de aankondiging van dat we er weer waren, kwamen we allemaal weer terug. Het toeval wou dat de vrouw weer in mijn gezichtsveld zat, maar nu tezamen met een jong donker meisje en de man oogde mij nu voor het eerst als de partner van de vrouw, een man van Islamitische afkomst. Enfin we vervolgen de reis en ik zie ineens dat de vrouw opeens een sjaal voor haar hoofd houd en denk dan dat ze even aan het telefoneren is. Ik sla er verder weinig acht op. Dan zie ik plotseling dat het jongere meisje naast haar zit ook iets voor haar hoofd gaat houden daarbij lacht. Ik krijg een vreemd gevoel dat ze zich voor mij willen verbergen. Ik schenk er verder weinig aandacht aan. Toen er echter werd uitgestapt, liep de vrouw en haar vriend (of man) langs de plaats waar ik zat en ze leek haar nu voor het eerst woordelijk tot mij persoonlijk te willen en wierp mij het woord toe van: “viespeuk!”

Ik en de vriend met wie ik reisde, reageerden zeer verbaasd. Wat had zich in haar hoofd afgespeeld? Welke beeldvorming had deze vrouw zelf gemaakt en had zij eveneens met het jong meisje willen delen? Een korte confrontatie met haar zeer negatieve uiting gaf me geen tijd om er op te reageren. Ik was verbaasd, dan wel geschokt door haar woorden en misschien wel het meest door haar beeldvorming die werkelijk uit een niemand dal leek te komen. Het was een aanval met het beeldvorming die zij zelf had gemaakt. Het feit dat een aanval met een foute beeldvorming je blijkbaar zomaar kan overkomen, hield me deze ochtend nog steeds bezig en ik keek voor de betekenis van het woord “beeldvorming” even in het woordenboek. Bij het kijken naar de betekenis van BEELDVORMING kom ik als eerste de tekst tegen: “sstt. God praat tegen je! Hoe dan?”

En verder vond ik de volgende betekenissen van BEELDVORMING:

https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3866

 

Deze ochtend las ik in de morgenwacht: Als we genezing nodig hebben is God de beste genezing voor elke ziekte. Of deze nou psychologisch is, in onze ziel zich afspeelt of in ons lichaam is. Ik deel het en vertel iets over het woord BEELDVORMING dat ik in de vroege morgen had willen noteren.

Verder noteerde ik van andere heiligen:

 

  • God wil niet van wat jij niet wil
  • Voor een broeder is het meest kostbare zijn zoon en het koste hem enige moeite om zijn zoon los te laten en hem over te geven aan de meer verantwoordelijke geestelijke Vader “God”
  • We moeten samen gesteld worden met Hem, Onze heilige Vader
  • We moeten naar de Heer gericht zijn en geen barriere meer voelen
  • Gods bouwwerk en doel is om Hem in ons lichaam te laten, zodat wij allen leden van het lichaam kunnen zijn.

 

Ook dacht ik ogenblikkelijk aan een verhaal waarin 2 vrouwen behoorlijk ruzie met elkaar konden krijgen en waarbij de ene vrouw de andere vrouw uiteindelijk het huis heeft willen slaan. Het was dus het Bijbelse verhaal van Sarah en haar Egyptische slavin Hagar. Sarah kon geen kinderen krijgen, was al op leeftijd gekomen en had haar man Abraham maar verzocht om een kind bij haar mooie Egyptische slavin Hagar te gaan verwekken. (Genesis16:2)

 

Genesis 16:2 Zo zeide Sarai tot Abram: Zie toch, de HEERE heeft mij toegesloten, dat ik niet bare; ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai.

 

Genesis 16:2 De HERE heeft mij geen kinderen gegeven: zei Sarai, “Neem daarom mijn dienares tot vrouw. Haar kinderen zullen dan de mijne zijn.

 

Genesis 16:1-2 Sarai en Abram kregen geen kinderen. Ze woonden intussen al tien jaar in Kanaan.Toen zei Sarai tegen Abram: “Je ziet dat de Heer mij geen kinderen gegeven heeft. Je moet maar met mijn slavin slapen. Misschien kan zij dan een kind voor mij krijgen.

 

Na deze daad bleek de verhouding tussen deze 2 vrouwen zo erg verstoord te zijn, dat vrouw Sarah een ernstig beklag liet weten tot haar man Abraham. Abraham werd verantwoordelijk gesteld door vrouw Sarah die haar man als de verantwoordelijke achtte. (Genesis16:5)

 

Genesis 16:5 Toen zeide Sarai tot Abram: Mijn ongelijk is op u; ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven; nu zij ziet, dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen; de HEERE rechte tussen mij en tussen u!

 

Genesis 16:5 Sarai beklaagde zich daarover bij Abram. “Het is allemaal jouw schuld”. Zei ze boos. “Ik heb je mijn dienares gegeven en nu zij in verwachting is, kijkt ze op mij neer. Moge de HERE rechtspreken over wat mij is aangedaan.

 

Genesis 16:5 Toen Hagar wist dat ze zwanger was, had ze geen respect meer voor Sarai. Sarai zei tegen Abram: “Jij bent hier verantwoordelijk voor! Ik heb je mijn slavin gegeven. Maar nu ze weet dat ze zwanger is, heeft ze helemaal geen respect meer voor mij. Laat de Heer beslissen of dat jouw schuld is of mijn schuld.

 

Abraham legde dit probleem weer voor bij God en God besloot toen dat Sarah mocht doen wat ze wilde. (Genesis16:6) Hierop joeg Sarah dus de zwangere Hagar de woestijn in en dat Hij zich in ieder geval over het lot van Hagar met haar vrucht zou bekommeren.

 

Genesis 16:6 En Abram zeide tot Sarai: Zie uw dienstmaagd is in uw hand; doe haar, wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht.

 

Genesis 16:6 Je mag haar van mij onder handen nemen als je dat nodig vindt, antwoordde Abram. Toen nam Sarai Hagar onder handen en sloeg haar , zodat ze vluchtte.

 

Genesis 16:6 Abram zei: “Het is jouw slavin. Je moet zelf weten wat je met haar doet.” Toen behandelde Sarai Hagar zo slecht, dat Hagar wegliep.

 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/16.html

 

rood = Statenvertaling

groen= vertaling van Het Boek

paars= vertaling van Bijbel in Gewone Taal

 

Beeldvorming = vorming van een beeld in de geest voor de kortere duur, langere duur of de eeuwigheid. Mensen hebben de keuze in de tijdsduur van hun eigen beeldvorming in de geest.(vertaling van Hans de Groot)

Maak jouw eigen website met JouwWeb