De allesomvattende kracht van de vrouw

Op deze foto zie je de mooie en zeer verleidelijke vrouw Hagar met op de achtergrond Abraham en Sarah.

Deze driehoeksverhouding is niet alleen toonaangevend voor vrijwel alle geloofsboeken, maar ook toonaangevend van het leven op dit moment.

 

Kijken we naar de betekenis van het woord Eva dan komen we misschien wel het eerst aan bij een Spaans vrouwelijk woord voor DE LEVENGEVENDE

Kijken we nog even verder dan vinden we nog veel meer zoals:

 • Adem van leven (Latijns)  (zonder adem kan de mens niet leven)
 • Europese Vrijheids Associatie (In Denemarkten opgerichte organisatie in 1959)
 • De afkorting van Economic Value Added. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
 •   (Hebr.: Chawwa), naam die in het Oude Testament tweemaal voorkomt: de man gaf deze naam aan zijn vrouw (Gen. 2.18), zij werd de moeder van Kaïn en Abel (Gen. 4:1 en 2). De etymologie van de naam staat niet vast; Gen. 3:20 brengt hem in verband met het Hebreeuwse woord voor leven.          In het verhaal van de hof van Eden wordt niet gesproken van Eva (??? zelfs dit heb ikzelf nog nooit geweten)
 • EVA staat voor Economic Value Added. Dit is de nettowinst na correctie voor diverse factoren. Maatstaf om de zuivere waardecreatie van een onderneming te meten. Een van de correcties betreft de berekening van een vereist rendement op het eigen vermogen. Daarom werkt men hier met de vermogenskosten en niet alleen met het interest vreemd vermogen.
 • [Andere spelling: Chawwa(Eva [Andere spelling: Chawwa, Hawa](Euterpe) vorige volgende (Faten)) Eva en Adam eten van de boom der kennis http://www.nissaba.nl/godinnen/eva.php
  Gevonden op http://www.nissaba.nl/godinnen/lijst.php
 • 1) Aartsmoeder 2) Appelplukster (crypt.) 3) Bijbelse vrouw 4) Bijbelse figuur 5) Boezelaar 6) Bijbels figuur 7) Bijbelse figuur of naam 8) Bijbelse naam 9) Bijbelse vrouw die kortom niet alleen is (crypt.) 10) Christelijk tijdschrift 11) Damesblad 12) Dochter van pogner 13) De eerste moeder 14) De eerste vrouw uit het evangelie (crypt.) 15) Doe haa
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EVA/1
 • Een Nederlandse televisiefilm die Theo van Gogh in 1994 maakte voor de VARA. De film werd in de serie Ouderen uitgezonden. De hoofdrollen zijn voor Yoka Berretty en Ton Lensink. ==Verhaal== Na het overlijden van haar man probeert een oudere vrouw een nieuw leven te beginnen. Ze wordt verliefd op een medebewoner. Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_(1994)
 • [persoon] - Eva is volgens de Tenach en Bijbel de eerste vrouw die door God werd gemaakt, uit een rib van de eerste man, Adam. Haar naam, eigenlijk Chavah, wordt alleen genoemd in Genesis 3:20 en 4:1, en ook nog in 2 Korinthiërs en 1 Timotheus. Chavah is Hebreeuws voor de leven gevende, zij is met andere woorden de stammoe
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_(persoon)
 • de leven gevende  [naam] - Eva (Hebreeuws: חוה, Chavah) is een vrouwelijke voornaam met de betekenis "de leven gevende". Daarnaast kan de naam ook afgeleid zijn van het Oud-Egyptische Hewa, Persische Eva en het Maleis Evuzus. Een variant op de naam Eva in het Duitse en Poolse taalgebied is Ewa en in het Spaanse taalgebied Evita
 • Een koren- en pelmolen in het Groningse Usquert. De molen werd oorspronkelijk in 1818 gebouwd en was oorspronkelijk uit Bedum afkomstig en stond daar als poldermolen samen met `echtgenoot` "Adam", eveneens
 • een poldermolen. Adam verhuisde naar Delfzijl en is daar nog steeds als korenmolen aanwezig. De Eva
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_(molen)
 • een plaats (town) in de Amerikaanse staat Alabama
 • een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel.

We zien hier een afbeelding die gemaakt is door Rembrandt met de beroemde zondeval van Eva en daarna Adam. In het middenpunt zie je Eva met in haar linker hand de vrucht die ze net van de slangachtige had aangenomen en aan haar rechterkant Adam de eerste mens die haar nogmaals met een handgebaar duidelijk maakt dat ze iets doet dat verboden was door God, maar zelf eveneens ondergeschikt bleek aan de allesomvattende kracht van de vrouw Eva en aan haar linker zijde de slangachtige die we hier eindelijk eens afgebeeld kunnen zien met poten. In de straf die God gedacht voor de slang staat immers

in Genesis 3:14  : Op je  buik zul je verder in het leven moeten  gaan, stof zal je moeten gaan eten  en dit je hele leven lang.

 

 • Genesis 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

 • Genesis 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

 • Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs.

 • Genesis 3:9 En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

 • Genesis 3:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

 • Genesis 3:11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

 • Genesis 3:12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

 

 • Genesis 3:13 En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
 • Genesis 3:14 Toen zeide de Heere God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
 • Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

 

De jonge mooie slavin Hagar werd door haar meesteres Sarah gevraagd om met haar man Abraham de liefdesdaad te gaan verrichten opdat zij zwanger kon worden in haar naam, Althans zo dacht zij in samenspraak met haar man Abraham te kunnen doen besluiten. Beiden weden ze verleid tot een daad die nimmer van God afkomstig was. De mens mislukt opnieuw in de ogen van God. Of stelde God deze daad soms tot voorbeeld zoals hij dat misschien ook bij Adam en Eva had gedaan?

Waarom is de kracht van vrouwe

tekening en schilderij van Hans de Groot

Abraham met Sarah en Hagar

Maak jouw eigen website met JouwWeb